Kovo 22 d., 14.00 val. galerijoje "Vartai" (Vilniaus g. 39, Vilnius) dailės krypties meno doktorantė Donata Minderytė gins meno projektą tema "Vaizdinis vertimas" (Dailė V 002)

Gynimą lydinti paroda "Vaizdinis vertimas / Jump Cut" veiks nuo 2024 m. kovo 20 d. iki balandžio 26 d. galerijoje „Vartai“ (Vilniaus g. 39, Vilnius). 

Kūrybinės dalies vadovas:
Prof. Konstantinas Bogdanas (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė V 002)

Tiriamosios dalies vadovė:
Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

Pirmininkas:
Prof. dr. Žygimantas Augustinas (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė V 002)

Nariai:
Prof. Gauthier Hubert (Karališkoji Briuselio dailės akademija (Belgija), vaizduojamieji menai, dailė V 002)
Prof. dr. Agnė Narušytė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Dr. Tojana Račiūnaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Doc. dr. Eglė Ulčickaitė (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė V 002)

Anotacija

Vertime užkoduotas reikšmės lakumas, kaita ir pri(si)taikymas. Būtent šie vertimo dėmenys aktualizuojami meno projekte sudarant, atliekant, aprašant ir interpretuojant praktinius testus. Meniniame tyrime kūrybinis procesas ir metaforiškai, ir tiesiogiai tapatinamas su vertimu kritiškai apmąstant šio vertimo tikslą ir raišką. Gretinant vaizdinį ir kalbinį vertimus, jų persidengimus ir takoskyras, stojus nepalyginamumo akistaton, keliami klausimai: ar vertimas gali talpinti ir vizualinės raiškos priemones? Galbūt meno doktorantūros projektas – tai teorinio diskurso vertimas į praktinį ir atvirkščiai? Juk čia išskleidžiamas teorinis kontekstas, kuriame vyksta praktinis meninis tyrimas. Ištiesiamas komunikacijos tiltas tarp matomo ir numanomo, tarp vaizdo ir teksto, tarp mokslo ir meno.

Žvilgsniui besikeičiant praeities vaizdai ar tekstai vėl tampa aktualūs dėl savo „toliaregiškos“ perspektyvos arba atvirkščiai – dėl riboto, laikotarpiui būdingo žvilgsnio, o kitąsyk dėl apaugimo reikšmėmis. Disertacijoje aprašytuose praktiniuose testuose tiriama, kas nutinka, kai versti pasirenkami „neišverčiami vaizdai“, kurių perteklinės konotacijos ir istorinis bagažas slopina gilesnį suvokimą bei riboja interpretacinį lauką.

Pasitelkiant konkrečius atvejus, kuriuose išryškėja vertimo procesai vizualiame mene, vaizdinis vertimas apibrėžiamas ne tik kaip tyrinėjamas objektas, bet ir kaip dinamiškas, lankstus bei pritaikomas meninio tyrimo metodas, kuriam būdinga tai, jog rūšiuojant, grupuojant ir perdirbant kultūrines, juslines bei emocines patirtis, reiškinius ar idėjas gaunamas naujas darinys. Šis doktorantūros projektas apėmė tapybą ir tekstą, tačiau pati vertimo, kaip kūrybos metodo arba struktūrinės kūrinio dalies, samprata gali būti pritaikyta kur kas plačiau ir apimti įvairias kūrybos sritis.

Iliustracija: Mia Farrow On The Waterfront,  2020, 145x190 cm, dr. al.