Balandžio 15 d., 14.00 val. VDA parodų salių „Titanikas“ I a. (Maironio g. 3, Vilnius) dailės krypties meno doktorantė Eglė Grėbliauskaitė gins meno projektą tema „Sociopsichologiniai represijų mechanizmai – Kova dėl vertės centro, arba – Alkanų šešėlių labirintuose“ (Dailė V 002)

Gynimą lydinti paroda "Leiskite pažiūrėti jums į gerklę" veiks 2022 m. balandžio 8-30 d., VDA parodų salėse "Titanikas" (Maironio g. 3, Vilnius).

Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija.

Kūrybinės dalies vadovas:
Prof. Deimantas Narkevičius (Vilnius dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė V 002)

Tiriamosios dalies vadovė:
Prof. dr. Agnė Narušytė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Mokslinis konsultantas:
Prof. dr. Nerijus Milerius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001)

Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

Pirmininkas:
Doc. dr. Darius Žiūra (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė, V 002)

Nariai:
Doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004)
Žilvinas Landzbergas (Menininkas, vaizduojamieji menai, dailė V 002)
Prof. habil. dr. Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001)
Prof. Kira Nova (Menininkė, Malmės meno akademija, Lundo universitetas (Švedija), vaizduojamieji menai, dailė V 002)

Anotacija

Šis meno projektas – institucinės kritikos kūrinys, meninio tyrimo užrašai arba tapyba materija ir žodžiu. Jis neatspindi meno lauko visumos, bet dekonstruodamas tikrina pamatų tvarumą ir brėžiamų sienų ribas. Šiame darbe kalbu apie prieštaraujančius meno lauko agentų funkcijų veikimo vektorius. Aptariu skirtingas pasaulėžiūrų, interesų ir veiklų kryptis bei jas sąlygojančias priežastis, neišvengiamo konflikto sąlygas ir meno laisvę, kaip galimą bendrą vektorių, unikalią meno pozicionavimo savybę – visos meno institucijos vertės tvermės prielaidą.

Diskusijos apie meno institucijų praktikas bei formuojamas meną disciplinuojančias normas yra institucinės kritikos meno objektas. Todėl į institucinių apribojimų tyrimą įtraukiu institucinės kritikos diskursą ir problematiką, aptariu meno politiškumo, lojalumo, autonomijos ir priklausomybės institucijai klausimus bei alternatyvius galios žaidimo scenarijus.

Šio tyrimo tikslas – aptarti apribojimus, galimybes ir prielaidas, leidžiančias ar trukdančias meno institucijai steigti savo pozicijas rinkoje, stiprinant institucijos vertės centrą – meną bei institucinės kritikos vaidmenį šiame procese.

Abstract

Sociopsychological Mechanisms of Repression – The Fight for the Value Center, or – In the Maze of Hungry Shadows

This text is an artwork of institutional critique, notes of artistic research or a painting in matter and words. It does not reflect the whole of the artworld, it deconstructs the sustainability of its foundations and the boundaries of the frames drawn. This text analyses the conflicting vectors of action by different art institution functions, discusses the origins of differences in the worldviews, interests and activities as conditions of the inevitable conflict and the freedom of art as a possible common vector, a unique feature for the positioning of art – a precondition for the sustainability of the value of the art institution.

Discussions about the practices of art institutions and the norms that discipline art are the object of the institutional critique. Therefore, this research of the institutional constraints includes the institutional critique discourse issues and the institutional critique discussions such as the politicality of art, the notions of loyalty, the autonomy and their affiliation with the institution as well as the alternative scenarios for the power play in order to develop the bargaining power of the art institution in society.

The aim of this research focuses at discussing the assumptions, limitations and opportunities that allow or prevent the establishment by an art institution of its position in the market, strengthening of the institution's value center – art – and the role of the institutional critique in this process.

Skelbimo nuotrauka: Grėbliauskaitė, E., Gintalaitė, A., Nepamirškime nebeprisiminti, kasdienybės spektaklis P. Cvirkos skvere, Vilniuje, 2021. Andriaus Seliutos von Rath nuotrauka. / Grėbliauskaitė, E., Gintalaitė, A., Lets Not Forget Not To Remember, a performance of everyday, P. Cvirka square, Vilnius, 2021. Andrius Seliuta von Rath photograph.