Birželio 20 d., 14.00 val. Vilniaus dailės akademijos 102 aud. (Malūnų g. 3, Vilnius) Vaida Ragėnaitė gins daktaro disertaciją tema „Patriotizmo ir pilietinio pasipriešinimo motyvai Lietuvos XIX amžiaus dailėje: Kanuto Rusecko atvejis“ (Menotyra – H 003).

Institucija, kurioje parengta disertacija: Vilniaus dailės akademija.

Moksliniai vadovai:
Doc. dr. Birutė Rūta Vitkauskienė (2017-2023) (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra, H 003);
Prof. dr. Helmutas Šabasevičius (2023-2024) (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra, H 003).

Disertacija ginama Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jungtinėje Menotyros mokslo krypties taryboje:

Pirmininkė:
Dr. (hp) Rūta Janonienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Nariai:
Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė (Humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Dr. Reda Griškaitė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija H 005)
Dr. (hp) Ewa Manikowska (Lenkijos mokslų akademija, Meno institutas (Lenkija), humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus dailės bei Lietuvos teatro ir muzikos akademijų ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto bibliotekose.

Anotacija

Viltis atkurti buvusią valstybę – Abiejų Tautų Respubliką – visą XIX a. išliko nemari, Lenkijos ir Lietuvos visuomenės pilietinį pasipriešinimą skatinanti idėja. Pastangos atgauti nepriklausomybę peraugo į 1794 m. Tado Kosciuškos, 1830–1831 m. ir 1863–1864 m. sukilimus. Šios ginkluotos kovos neišlaisvino nei Lenkijos, nei Lietuvos, tačiau ugdė patriotizmą ir neblėstantį ryžtą atgauti laisvę. Stiprėjant okupacinės valdžios vykdomoms represijoms išaugo meno vaidmuo. Poemos ir paveikslai tapo ginklais kovojant su imperine rusinimo politika.

Vaidos Ragėnaitės disertacijoje per Kanuto Rusecko atvejo tyrimą išryškėja kaip dailės kūriniuose sukurtuose po numalšinto 1830-1831 m. sukilimo buvo užkoduotos slaptos simbolinės reikšmės, reprezentuojančios patriotizmo ir pilietinio pasipriešinimo idėjas.

__________

Iliustracija: Kanutas Ruseckas. Pjovėja. 1844. Aliejus, drobė. 45x33. LNDM