Birželio 18 d., 14.00 val. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58 - 216, Vilnius) Paulius Petraitis gins daktaro disertaciją tema „Intermedialumas ir įtinklintų prasmių kūrimas šiuolaikinėje Baltijos šalių meninėje fotografijoje“ (Menotyra – H 003).

Gynimo posėdis vyks anglų kalba.

Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Mokslinė vadovė: 
Doc. dr. Odeta Žukauskienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Disertacija ginama Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jungtinėje Menotyros mokslo krypties taryboje:

Pirmininkė:
Prof. dr. Agnė Narušytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Nariai:
Doc. dr. Tomas Pabedinskas (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Dr. Eugénie Shinkle (Vestminsterio meno mokykla, Vestminsterio universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Doc. dr. Renata Šukaitytė-Coenen (Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Doc. dr. Alise Tifentale (Niujorko miesto universitetas ir Niujorko valstijos universitetas (JAV), humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus dailės bei Lietuvos teatro ir muzikos akademijų ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto bibliotekose.

Anotacija

Disertacijoje tiriama šiuolaikinė Baltijos šalių meninė fotografija, daugiausia dėmesio skiriant dviems tarpusavyje susijusiems veiksniams: intermedialumui ir įtinklintų prasmių kūrimui. Apžvelgiant 2013-2023 m. laikotarpį, nagrinėjamos reikšmingos fotografijos transformacijos, kurias formavo skaitmeninės ir tinklinės technologijos. Šiame kontekste analizuojama, kaip šiuolaikinės fotografijos praktikai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje orientuojasi ir kuria naujoje terpėje.

Nužymint medijos raidą nuo tradicinių (dokumentinių) šaknų iki įtinklintos vaizdų kultūros, tyrime išryškinamas perėjimas nuo klasikinės prie tinklinės prasmių kūrimo paradigmos. Lyginant šiuolaikines intermedialias prasmių sistemas su tradiciniais prasmės kūrimo būdais, disertacijoje pabrėžiamas algoritmų ir skaitmeninių platformų vaidmuo formuojant dabarties atvaizdų suvokimą ir interpretavimą, kartu atskleidžiant daugialypę technologijų ir meninės raiškos sąveiką šiuolaikinėje fotografijoje. Disertacija siekia prisidėti prie fotografijos teorijos, menotyros ir vizualumo studijų laukų plėtotės, atskleidžiant niuansuotą intermedialių meno praktikų dinamiką. Taip pat siekiama plėsti supratimą apie tai, kaip šiuolaikiniai Baltijos šalių fotografijos menininkai įsitraukia į globalius meno diskursus ir kritiškai juos reflektuoja kūryboje.

__________

Iliustracija: Vytautas Kumža, “Did I?”, 2022. Archival ink-jet print, door chain, screws, aluminum frame. 50x40cm