Birželio 14 d., 14.00 val. VDA Naujuosiuose rūmuose, Šachmatinėje salėje (Malūnų g. 5, Vilnius) dizainos krypties meno doktorantė Karolina Jašinskaitė gins meno projektą tema "Erdvėkūros eksperimentai ir metodas: trūkiai tarp koncepcijos ir percepcijos" (Dizainas V 003)

Gynimą lydinti paroda veiks 2024 m. birželio 3-14 d. VDA Naujuosiuose rūmuose, Šachmatinėje salėje (Malūnų g. 5, Vilnius).

Kūrybinės dalies vadovas:
Doc. Rokas Kilčiauskas (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dizainas V 003)

Tiriamosios dalies vadovas:
prof. dr. Tomas Grunskis (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dizaino krypties meno projekto gynimo taryboje:

Pirmininkas:
Prof. Audrius Klimas (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dizainas V 003)

Nariai:
Prof. dr. Audrius Novickas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra H 003; vaizduojamieji menai, dailė V 002)
Prof. dr. Kristupas Sabolius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001)
Doc. Indrė Umbrasaitė (Graco technologijos universitetas, Architektūros ir kraštovaizdžio institutas (Austrija), vaizduojamieji menai, architektūra V 001)
Prof. dr. Kęstutis Zaleckis (Kauno technologijos universitetas, Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Anotacija

Šio tyrimo objektas – architektūros erdvėkūros procesas, kurio metu erdvės architektas sukuria žinutę – koncepciją – ir ją architektūrinės raiškos priemonėmis perduoda erdvės patyrėjui percepciškai priimti. Disertacijoje nagrinėjama situacija, kai ne visada perduodama ir suvokta žinutė sutampa. Tyrimo tikslas yra ištirti koncepcijos ir percepcijos trūkių erdvėkūroje priežastis ir atrasti šių dviejų erdvėkūros proceso dėmenų junglumo kūrimo būdą.

Siekiant meno projekto tikslo, nagrinėjamos koncepcijos ir percepcijos sampratos, erdvėkūros proceso etapai ir jų tarpusavio ryšiai, erdvės formavimo metodai. Meno projekto eksperimentinėje dalyje modeliuojamas siektinas erdvės ir žmogaus percepcinis santykis. Viena vertus, siekiama pastebėti dėsningumą, kada erdvės geometrinis kodas sutampa su žmogaus suvokimo struktūromis, sukuriant darnų erdvės ir žmogaus koherencinį santykį. Kita vertus, tyrime pastebima, kad erdvės duomenų ir jų suvokimo trūkis ne tik kelia kognityvinę įtampą žmogui, bet ir ugdo bei keičia žmogaus aplinkos suvokimo struktūras, leidžia susikurti savitam percepciniam santykiui.

Remiantis teorinėmis žiniomis ir eksperimento rezultatais šioje disertacijoje konstruojamas erdvėkūros metodas, kurį taikant kuriamas koncepcijos ir percepcijos etapų integralumas, išryškinamos nematomos erdvės ir žmogaus koreliacinės savybės. Viso meno projekto tyrimo metu metodas vystomas ir išbandomas kartu su Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros studentais. Pritaikius sukurtą erdvėkūros metodą erdvė šiame tyrime tampa spekuliatyvia. Sukurta erdve laikoma ne tik jos fizinė forma, bet ir jos projekcija, taip atveriant kelią alternatyvioms erdvės reprezentacijos formoms, skatinančioms permąstyti žmogaus ir erdvės ryšį bei pačią erdvėkūros praktiką.

__________

Iliustracija: VDA IDK studentų sugeneruotas erdvės vaizdas taikant metodą, 2022 m.