Dr. Erikos Grigoravičienės paskaita „Vaizdinis posūkis ir postantropocentrinis posūkis“

Gegužės 24 d., 14 val., 102 aud. (VDA C1 pastatas, Malūnų g. 3, Vilnius)

Paskaitoje apžvelgiami vaizdinio posūkio (W. J. T. Mitchell, Gottfried Boehm) ir postantropocentrinio posūkio (Rosi Braidotti) diskursai, aptariami pagrindiniai jų klausimai ir galimos tarpusavio sąveikos. Tam tikrų šiuolaikinio meno lauko ir vaizdų gamybos aspektų kontekste argumentuojama, kodėl vaizdai labiau nei žodžių kalba tiktų postantropocentrinio subjekto, bio(zoé)centrinės perspektyvos raiškai.

Dr. Erika Grigoravičienė – dailės istorikė ir kritikė, parodų kuratorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, monografijų Vaizdinis posūkis: vaizdai – žodžiai – kūnai – žvilgsniai (2011) ir Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė (2017) autorė.

 

 

 

Paskaitą ir diskusiją moderuoja menotyros doktorantas Linas Bliškevičius.

Paskaita yra Menotyros dirbtuvių ciklo sesijos #1 Posūkiai, lūžiai ir žvilgsniai dalis.

Fotografijos autorius Oleksandras Gliadielovas.