Balandžio 19 d., 14 val., 102 aud. (VDA C1 pastatas, Malūnų g. 3, Vilnius)

Posthumanizmas apibrėžiamas kaip tarpdisciplininė kritinė teorija, kurioje apmąstomos tiek žmogaus sąsajos su kitomis rūšimis bei aplinka (the non-human), tiek santykiai su naujosiomis medijomis ir technologijomis (the inhuman). Posthumanizmas persvarstyto žmogaus vietą gyvybės formų kontinuume ir atskleidžia, jog „mes niekuomet nebuvome žmonės“ (parafrazuojant Bruno Latourą), kadangi visuomet koegzistavome ir evoliucionavome kartu su kitomis rūšimis bei technologiniais tęsiniais. 

Auronė Žukauskaitė – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja. Pastaraisiais metais išleido monografijas Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari filosofija: daugialypumo logika (Baltos lankos, 2011) ir Nuo biopolitikos iki biofilosofijos (Kitos knygos, 2016). Kartu su S. E. Wilmeriu sudarė leidinius: Deleuze and Beckett (Palgrave Macmillan, 2015), Resisting Biopolitics: Philosophical, Political, and Performative Strategies (Routledge, 2016); Life in the Posthuman Condition: Critical Responses to the Anthropocene (Edinburgh University Press, 2023).

Paskaitą ir diskusiją moderuoja menotyros doktorantas Vitalij Binevič.

Iliustracija: Aistė Ambrazevičiūtė, Observatorija, 2020

Paskaita yra Menotyros dirbtuvių ciklo sesijos #1 Posūkiai, lūžiai ir žvilgsniai dalis.