• Naujienlaiškis
 • Doktorantūra

  Priėmimas į nuolatines Meno Doktorantūros Dailės krypties studijas 2019 m. (3 valstybės finansuojamos vietos)

  Į  doktorantūros studijas bus priimami asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasiekę aukštų meninių rezultatų, pasižymintys originalia kūrybine pozicija, kritiniu mąstymu, dailės krypties išmanymu, plačiu akiračiu ir gebantys argumentuotai formuluoti idėjas žodžiu ir raštu.

  Priėmimo datos ir terminai

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo registracija

  birželio 17–20 d., 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

  Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. bieželio 25 d., 17 val.
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 27 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į dailės krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 27 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 28 – liepos 2 d., 9–12 val.
  Priimtųjų į dailės krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas ​(VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 3 d., 15 val.

  Atrankos kriterijai, papildomi balai

  Portfolio (kūrybinės veiklos pristatymas, atsiliepimai spaudoje) įvertinimas, meno projekto aprašo įvertinimas, pokalbio įvertinimas.

  Konkursinio balo formulė

  Konkursinis balas susideda iš portfolio (Prt), meninio tyrimo projekto aprašo (Mtpa) bei pokalbio (Pk) pažymių sumos.

  Ʃ - Konkursinis balas
  Ʃ = 0,25Prt + 0,5Mtpa + 0,25Pk

  Konkursinio balo sandara

  Priėmimo konkursas vyksta dviem etapais. Pirmas etapas – kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Priėmimo komisija išnagrinėja stojančiųjų dokumentus, pripažintų menininkų rekomendacijas, portfolio. Jeigu priėmimo komisija nusprendžia, kad stojančiojo kūrybos meninis lygis nepakankamas, tolesniame konkurse jis nedalyvauja. Antras etapas – pokalbis. Pokalbio metu stojantieji žodžiu pristato Priėmimo komisijai numatomą meno projektą – jo kūrybinę ir tiriamąją dalis. Kandidatai suformuluoja būsimojo meno projekto problemą, išdėsto numatomas veiklos kryptis, pristato iki tol vykusią kūrybinę veiklą, reikšmingiausius kūrybinius laimėjimus. Portfolio, meno projekto aprašas ir pokalbis vertinamas taikant dešimtbalę sistemą. Balų suma sudaro konkursinį balą. Surinkus vienodą balų skaičių atsižvelgiama į pateiktas pripažintų menininkų rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

  Reikalingi dokumentai

  Prašymas Rektoriaus vardu. Prašyme būtina nurodyti tematiką
  • Diplomo ir jo priedo kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą. Stojantieji, kurie 2019 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą, tačiau jų diplomų įteikimas numatytas vėliau nei 2019-06-20, gali pateikti pažymą apie baigiamojo darbo įvertinimą iš institucijos, kurioje apsigynė magistro laipsnį. Tokiu atveju diplomo ir jo priedėlio kopijos pateikiamos įstojus.
  • Dviejų pripažintų menininkų rekomendacijos (2019 m.)
  • Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas (atspausdintas ir skaitmeninis variantas)
  Meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalių aprašymas (apie 3000-5000 žodžių). Atspausdintas ir skaitmeninis variantas
  • Portfolio (atsiliepimai spaudoje, kūrybinės veiklos raidą atspindinčių kūrinių fotografijos)
  • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • Stojimo įmokos kvitas

  Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  SWIFT: HABALT22;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 30 Eur;
  būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

  Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

  Priėmimo komisija

  Pirmininkas prof. Alvydas Lukys
  Doc. dr. Žygimantas Augustinas
  Prof. Eglė Ganda Bogdanienė
  Prof. dr. Raminta Jurėnaitė
  Doc. dr. Vytautas Michelkevičius
  Prof. Deimantas Narkevičius
  Dr. Ūla Tornau

  Dokumentai priimami ir informacija teikiama

  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
  tel. (8–5) 2105456
  el. p. doktorantura@vda.lt

  Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)