Doktorantūra

Jelena Škulienė

Kūrybinio darbo tema: „Kasdienybės tyrimų vaizdiniai socialiniuose šiuolaikinio meno projektuose, įtraukiant pažeidžiamas bendruomenes“. Vadovė prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Tiriamojo darbo tema: "Kasdienybės tyrimų vaizdiniai socialiniuose šiuolaikinio meno projektuose, įtraukiant pažeidžiamas bendruomenes". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Raktažodžiai: medžiaga, tekstas, žodžiai, materija grįsti menai (material-based art), bendruomene grįsti menai (community-based art), rankų darbas, audimas, lėtos istorijos, literatūros tatuiruotės.

Fragmentas iš projekto I Have Tried Everything, Nothing Works (2019, Bergen).

Vis dažniau pastebimos natūralios menininkų reakcijos į socialines problemas, bandymai įsitraukti į bendruomeniškais santykiais (arba jų kūrimu) grįstus procesus. Tuo pačiu, galima stebėti atsitraukimą nuo medžiagiškumo, medžiagos kūrimo. Medžiaga grįsti menai ir meistriškumas, iš vienos pusės populiarėja kaip idėja ir galimybė, o iš kitos – vis labiau tampa trapiomis praktikomis, arba poliarizuojamomis, arba atskirtomis nuo kasdienio gyvenimo. O teksto ir informacijos lavinoje skęstančiame pasaulyje, sunku atsirinkti tinkamus situacijai žodžius ir juos taikyti.

Jelena Škulis meninėje praktikoje įvaizdina žodžius, rinktus iš bendruomenių, dažniausiai per rankų darbą arba tekstūrinius, sąlyčiui skirtus, objektus,  tyrinėdama bendruomenės, medžiagos ir teksto santykius bei ribas, tarp jų esamas atskirtis, jas įtakojančius rodiklius, šių trijų dėmenų samplaikos kuriamus probleminius taškus. 

Remiantis autoetnografine prieiga (pagal Carolyn Ellis ir Arthu Bochner) ir literatūros  tatuiruotėmis (autorės siūlomu metodu) –  pėdsakais, atsirandančiais po skaitymo nebūtinai odos struktūrose – menininkė bando atsakyti į klausimų grupes, išskirstytas į  tris sluoksnius:  apie įsitraukimą į bendruomenę, medžiaga grįstų menų praktikavimą ir teksto įvaizdinimą.

Kokie procesai lydi įsitraukimą į bendruomenę?  Ar menininkas labiau įsitraukia į bendruomenę, ar bendruomenė įtraukiama į meninius procesus? Kokie šio proceso iššūkiai, klaidos, lydinčios abejonės? 

Kokie iššūkiai lydi menininkės sprendimus, jei jos kūryba grįsta arba tampriai susijusi su medžiaga? Kam reikalingas rankų darbas, lėtas procesualumas? Kas lemia profesinį medžiaginį fetišą?

Kodėl vis dar verta (ir kaip) įvaizdinti tekstą? 

Tai – pagrindiniai klausimai, į kurių paieškas pasineriama disertacijoje,  bet kuri nėra atsakymų ir metodų rinkinys, o daugiau abejonių, klausimų ir iššūkių refleksija. 

Praktinės ir teorinės dalių analizę apjungia trys patirtis-rezidencijos, vykusios ar tebevykstančias doktorantūros studijų metu, jų rezultatų pristatymą. Tai:

  1. Rezidencija Bergeno Universitete, Faculty of Fine Art, Music and Design, Norvegijoje, 2019 02 28 – 2019 03 18. Tema: Construction & Context II – Digital Weaving course.  Rezidencijos tikslas: įvaizdinti citatas apie meninį tyrimą, išmokstant naujų audimo technologinių galimybių.
  2. Rezidencija Guimaraes mieste, Centro de Solidariedade Humana Professor Emídio Guerreiro senjorų bendruomenėje Potugalijoje. Rezidencija buvo Magic Carpets platformos dalis, kurios tikslas: tyrinėti atmintį apie darbą tekstilės industrijoje Šiaurės Portugalijoje (šiame regione tekstilės gamyba, tiek rankų darbo, tiek industrinė, turi įdomią ir gausią istorinę patirtį ir atmintį). 
  3. Įsitraukimas į nuo priklausomybės sveikstančių asmenų bendruomenę Aš Esu Vilniuje Lietuvoje. Rezidencijos tikslas: susipažinti su sveikstančių iš priklausomybės narių kasdienybe ir reflektuoti patirtį.  

Nepaisant skirtingų praktinių tikslų visi minėti projektai sukosi apie įsitraukimą į bendruomenę, žodžius ir medžiaga(s).