Dizaino inovacijų centras

Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studija 2014 m.

Peržiūrėti
Parsisiųsti PDF
Santrauka
SWOT analizė

Problema

Dizaino politika varijuoja tarp Europos Sąjungos šalių. Dizaino politika gali būti detali arba numanoma. Pagal 2013 m. Europos Komisijos parengtą Dizaino politikos monitoringą, Lietuva priskiriama šalims, neturinčioms dizaino politikos. Dizaino politikos neturėjimas sudaro kliūtis nuosekliai ir kryptingai vystyti dizaino sektorių, siekti ir koordinuoti iškeltų prioritetų ir tikslų įgyvendinimą. Dizaino politikos suformavimas ir įgyvendinimas gali sukurti sąlygas inovacijų ir naujų verslo modelių plėtrai šalies ekonomikoje

Galimybių studijos tikslas yra reformuoti ir demokratizuoti Lietuvos dizaino politiką ir jos įgyvendinimą.

Galimybių studija yra skirta šiems uždaviniams įgyvendinti:

  • Dizaino politiką susieti su kitomis valstybės politikos sritimis, dizainą laikyti strategine valstybės raidos kryptimi;
  • Išanalizuoti Lietuvos dizaino sektoriaus esamą situaciją (įvertinant sektoriaus reikšmę ir sąveiką su ūkio, socialinėmis ir kitomis sritimis, indėlį šalies ekonomikai, poveikį atskiroms visuomenės grupėms ir kt.) ir nustatyti jo stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes;
  • Įvertinti kitų kaimyninių šalių, ypač Estijos, Latvijos ir Lenkijos, patirtį ir dokumentus;
  • Identifikuoti dizaino sektoriaus plėtros galimas kryptis ir prioritetus, atsižvelgiant į esamą situaciją ir kitų šalių patirtį;
  • Suformuluoti dizaino sektoriaus plėtros pasiūlymus ir rekomendacijas sprendimų priėmėjams (valdžios institucijoms, mokslo įstaigoms, verslo asocijuotoms struktūroms ir kitoms interesų grupėms).

Rezultatai:

Susitikimo su akademine bendruomene rezultatai
Susitikimo su dizainerių bendruomene rezultatai
Susitikimo su verslo bendruomene rezultatai

Rezultatų prezentacijos 2014-12-19:

Esamos būklės analizės rezultatai. PPT
Veiksmų planas, rekomendacijos ir pasiūlymai. PPT
ES 2014-2020 m. Parama versliu. PPT