Dizaino inovacijų centras

Lietuvos dizaino galimybių studija

Tyrimo apžvalga

Problemos perspektyva ir galimi sprendimo būdai

Šis projektas analizuoja profesionalųjį dizainą kaip konkurencinį faktorių Lietuvoje. Projektas identifikuos Lietuvos dabartines kompetencijas, galimybes ir nagrinės faktorius, kurie trukdo naudoti dizainą šiandien. Remiantis duomenimis ir mūsų dizaino politikos žiniomis, kurias pritaikėme kitose šalyse, siūlysime dizaino politiką Lietuvai. 
Dabartinės situacijos analizė yra šio projekto pradinis punktas. Tai reikalinga siekiant tiksliai atlikti ekspertų tyrimą. Ekonominiai projekto rėmai remiasi reprezentacinių pavyzdžių naudojimu. Toli siekiančios išvados turi būti nubrėžtos remiantis ribota medžiaga. Tai reikštų, jog projektas turi būti suplanuotas ir įgyvendinamas kompetentingos analizuojamos srities komandos.

Lemiamas sėkmingo projekto faktorius yra visapusiškas dizaino suvokimas ir verslo žinios. Efektyvūs ir kokybiški interviu apie profesionalaus dizaino naudojimą nūdienos aptarnavimo sferoje, leidžia suprasti apie dizainą ir verslą. Dizaino politikos vertinimas kitose šalyse reikalauja visapusiško supratimo apie analizuojamą sritį. Galiausiai, gilios profesionalaus dizaino ir verslo įžvalgos turi didžiausią reikšmę pateikiant tvirtas galimas strategijos priemones.

Teikiant strategijos pasiūlymus, kurie yra susiję su realiomis Lietuvos verslo ir pramonės problemomis, sąlygos projekto pasisekimą. Veiklos kryptys turi būti naudingos ir operatyvios. Mūsų projekto komandos kompetencija, patirtis ir pasiūlytas metodas atspindi šiuos reikalavimus. 

Sprendimo pasiūlymai

Pagrindinis tikslas siekiant pagerinti Lietuvos profesionalaus dizaino naudojimą yra Lietuvos konkurencingumo padidinimas, įtraukiant lietuviško produkto vertę. Turi būti įtraukta daugiau žinių apie lietuviškus produktus ir paslaugas. Privalu paremti augantį poreikį ir diktuoti aukštesnes kainas.

Siekiant paskatinti profesionalaus dizaino naudojimą priemonių atkarpa turėtų būti nuo šiandien egzistuojančios Lietuvos valstybės iki valstybės, kuriai teiktume pirmenybę. Tokiu būdu bus tiesiamas tiltas tarp skirtingų situacijų: egzistuojančios ir siekiamos. Be aiškiai apibūdintos ir siekiamos situacijos nebus įmanoma kontroliuoti ir vertinti priemonių strategiją. Taigi įtraukiame siekiamos situacijos viziją ir aprašymą. Spraga tarp esamos ir norimos situacijos bus – papildyta žiniomis apie dizaino politiką kitose

šalyse – nulems mūsų pasiūlymą Lietuvos dizaino politikai.

Žemiau pateikti blankai reprezentuoja žinias ir rezultatus, kurie bus sukurti analizės metu.

 Dizaino
 paslaugų
 pasiūla
   Dabartinė  situacija  Norima  situacija  Skirtumai   Politika 
    Tyrimas        
    Švietimas        
    Profesija        
 Reikalavimai
 dizaino
 paslaugų  teikimui

  Verslas ir  pramonė

  Valdžia

       
 Supratimas

  Vietinis

  Tarptautinis

       

Pirma, dabartinė situacija bus pažymėta svarbiuose laukeliuose.

Antra, siekiama situacija šiuose laukeliuose bus nustatyta.

Trečia, trūkumai tarp esamos ir siekiamo situacijų drauge su kitų šalių dizaino politikos patirtimi, nurodys pasiūlymą nacionalinei dizaino politikai. 

Dizaino paslaugas teikiančių įmonių tyrimas

Dizaino paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje tyrimas lygiagrečiai analizuos kiekybinę ir kokybinę dalis.

Kiekybinė analizės dalis remsis statistine medžiaga, kuri suteikia skaičiais paremtą informaciją apie Lietuvos:

  • Dizaino mokslinius tyrimus
  • Dizaino švietimą
  • Dizaino profesiją

Kokybinė analizės dalis apims statistinės medžiagos detalizavimą, naudos anketose ir išskirtinių interviu metu su atidžiai pasirinktais tyrinėtojais, pedagogais bei profesionaliais dizaineriais surinktą medžiagą.

Interviu su dizaino paslaugas teikiančia dalimi apima išsamias apklausas su 15 raktinių asmenų iš dizaino sektoriaus. Tema bus barjerai, kurie kliudo sektoriaus augimui. Klausimynas bus „atsakomasis euristinis“, kas reikštų, jog duodantieji interviu sužino apie savo veiklą. Atsakymai nulems klausimus.

Ši analizės dalis bus užbaigta bendru šiandien Lietuvos dizaino paslaugas teikiančių įmonių kokybės įvertinimu. 

Dizaino paslaugų poreikio tyrimas

Dizaino paslaugų poreikio Lietuvoje tyrimas lygiagrečiai analizuos kiekybinę ir kokybinę dalis.

Kiekybinė analizės dalis apims statistinės medžiagos tyrimą, kuris suteikia informacijos apie profesionalaus dizaino naudojimą:

  • Versle ir pramonėje
  • Valstybėje

Kokybinė analizė dalis remsis išskirtiniais interviu su atidžiai pasirinktais verslo ir valstybės atstovais. Kokybinių interviu paskirtis yra skirta šiandienos dizaino paslaugų sferos Lietuvoje išplėtojimui sužinant daugiau apie ateities galimybes. Suteikiant galimybę verslo, pramonės ir valstybės atstovams pristatyti savo idėjas bei rūpesčius kartu su jų įžvalgumu šiandienos situacijoje, mes gausime naudingus pagrindus atitinkamos strategijos apipavidalinimui, kuri yra skirta ateities veiksmų plėtojimui.

Mes ketiname atlikti 10 apklausų, su pasirinktais geriausiais verslo sektoriaus ir tiesiogiai susijusių įmonių grupių atstovais. Tiksli atranka, kuri remiasi preliminariu tyrimu, suteiks galimybę pasirinkti tinkamai, o tai leidžia maksimaliai išnaudoti apklausų vertę. Apklausime pramonės atstovus, kurie jau naudojasi dizaino paslaugomis. Tačiau dar turėtume apklausti vieną ar du pramonės atstovus, kurie nesinaudoja profesionalaus dizaino paslaugomis, tačiau galbūt privalėtų tai daryti. Be to, apklausime kitas pramonės įmones, galbūt vieną ar dvi iš įstaigų reprezentuojančių turizmą ir viešąjį administravimą. Viešbučiai ir restoranai yra ypatingai susiję su jų aplinkos dizainu. Viešasis valdymas galėtų būti priemonė gero dizaino plėtojimui su daug pastangų reikalaujančiu aukštos kokybės interjero dizainu bei komunikacijomis.

Vizijos Lietuvos dizainui sukūrimas

Vizija Lietuvos dizainui, kuri yra struktūriškai apibrėžta tokiu pačiu būdu kaip ir analizė, sugretins faktinę padėtį ir skirtumus, bus užpildyta dizaino politika.

Vizija bus daugiau nei prognozė. Viena dalis, bus pateikiama kaip nuspėjama realybė ir antra dalis - kaip nerealistinė svajonė. Vizija GALI tapti realybe artimoje ateityje. Rekomenduojame viziją su penkerių metų užmoju. Kokia GALI būti situacija 2012? 

Dizaino politikos studija

Lietuvos dizaino politikos vystymasis susideda iš trijų dalių: Lietuvoje dizaino paslaugas teikiančių įmonių žymėjimas, dizaino paslaugų poreikio Lietuvoje ir atrinktų šalių dizaino politikos pagrindai. Dizaino politikų metmenys suteikia naudingus pagrindus studijuojant pasiūlą ir paklausą bei duos apytikrę idėją vidaus srityje, kurios politikos priemonės bus pasirinktos. Šis tarptautinis indėlis neapriboja laisvės pasirinkti politikos priemones. Tačiau gali pasiūlyti realistiškas projekto kryptis. 

Dizaino politikos priemonių pasiūlymas

Dizaino politikos priemonių pasiūlymo indėlis prieina kompromisą tarp trijų svarbiausių komponentų. Pirmasis komponentas yra dizaino sektoriaus faktinė padėtis. Antrasis komponentas yra vizija, siekiama situacija penkerių metų bėgyje. Trečiasis komponentas yra dizaino politikos inspiracija iš šalių, kurios tam tikru būdu lygintinos su Lietuva.

Patikimas indėlis turėtų vadovauti Lietuvos dizaino politikos priemonių pasiūlymui kryptimi - reikalinga daugiau.

Pirma, esminis dalykas - tai, kad pasiūlytos priemonės yra realistiškos žmogiškų išteklių ir ekonomikos požiūriu.
Antra, svarbus dalykas - tai, jog pasiūlytos priemonės yra operatyvios bei pakankamai aiškios siekiant įvykdyti reikalingus žingsnius.
Trečia, veiklos kryptys turi išdėstytos tokiu būdu, kad būtų tiesiogiai suprantamos ir įtaigios visoms dalyvaujančioms dalims. 

Laiko planavimas ir prezentacija

Analizė vyks ir pasiūlymai dizaino politikai bus plėtojami 2008 metų sausio-kovo mėnesiais.

Analizės rezultatai ir pasiūlymas dizaino politikai bus pateikti raštiška ataskaita. Patariame ataskaitą pristatyti susitikimo, kuriame būtų sukviestos visos dalyvaujančios dalys, metu.

Be to, ataskaitos išvados turi būti platinamos Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse.