Dizaino inovacijų centras

Lietuvos dizaino galimybių studija 2008


Vilniaus dailės akademija įgaliojo Mollerup Dizaino laboratoriją Kopenhagoje, kuri užsiima dizaino konsultacija, išanalizuoti ar šiandien Lietuvos profesionalusis dizainas yra vartojamas kaip konkurencinis faktorius ir pasiūlyti dizaino politikos priemones, kurių tikslas būtų Lietuvos dizaino vartojimo skatinimas.

Tyrimo tikslai:

  • pristatyti dizainą, kaip naujoves skatinantį veiksnį ir sėkmingo verslo garantą tiek įmonės, tiek valstybės mastu;
  • aptarti, kaip praktiškai gali būti skatinamas ir remiamas profesionalus dizainas;
  • pateikti esamos situacijos analizę, parodančią profesionalaus dizaino Lietuvoje pasiūlą ir paklausą; 
  • plėtoti Lietuvos profesionalaus dizaino viziją, kuri nurodys bendrą kryptį, kuria norime veikti;
  • palyginus viziją su status quo, numatyti, kurie trūkumai turi būti pašalinti; 
  • atsižvelgti į kitų šalių, plėtojančių dizaino politiką, patirtį; 
  • remiantis skirtumais tarp vizijos ir status quo bei kitų šalių patirtimi, pasiūlyti įvairių dizaino politikos sprendimų. 

Tyrimo apžvalga

Tyrinėtojų grupė

Pranešimas spaudai