REGOS - robotinio egojudėjimo simuliatoriaus

Vilniaus dailės akademijos atžalinė įmonė UAB „Meniniai tyrimai“, vadovaujama menininko, dizainerio, Vilniaus dailės akademijos tyrėjo Julijono Urbono, baigė įgyvendinti daugiau nei pusantrų metų trukusį MTEP projektą, skirtą REGOS (robotinio egojudėjimo simuliatoriaus) plėtotei ir komercinimui. Projekto metu buvo kuriami egojudėjimo pojūčius atkartojančios technologijos komponentai, atlikti pirmieji testavimai su šiuolaikinio šokio judesiais.
Bendradarbiaujant su šokėja, choreografe, pedagoge Erika Vizbaraite Vaičiuliene, buvo sukurta robotiniam simuliatoriui pritaikyta judesių kompozicija, kuri bus naudojama tolimesnėje MTEP veikloje. Robotinį egojudėjimo simuliatorių UAB “Meniniai tyrimai” planuoja pristatyti tarptautinei šokio bendruomenei, potencialiems užsakovams ir investuotojams bei plačiajai visuomenei 2023 metais.Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Nuotraukoje – J. Urbono ir E. Vizbaraitės-Vaičiulienės testuojamas robotinis egojudėjimo simuliatorius REGOS
(Nuotraukos autorius – Karolis Milaševičius).