Paroda “InoAkademija” - kūrybinės jungtys tarp dizaino ir tyrimų

Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje pristatyta vykdomo MTEP projekto InoAkademija paroda. Dizainerių sukurtuose produktuose demonstruojami nauji technologiniai procesai, inovatyvios biomedžiagos ir unikalūs dizaino sprendimai. Parodos lankytojai daugiau sužinojo apie aplinką tausojančius produktus, tokius kaip suyrančios pakuotės, juvelyriką iš kiaušinių lukštų, glazūrą iš šlako, pieno ar pluoštinių augalų pagrindu sukurtas baldines plokštes. Taip pat, buvo galima išbandyti piršto protezą, išvysti išmanų vabzdžių viešbutį, nuotolinio mokymo įrenginį, laikysenos koreguoklį ar modulinę prietaisų sistemą.

 
Apie antreprenerystės prasmę kalbėta diskusijoje Jaunieji antrepreneriai - aukštųjų mokyklų savjonė ar siekiamybė?". Vilma Purienė (Vilnius Tech Žinių ir technologijų perdavimo centro vadovė) atkreipė dėmesį, kad dizaine antreprenerystės yra labai daug, nes kūrėjai turi labai artimą ryšį su savo produktu, todėl dažnai nesąmoningai pradeda veikti antrepreneriškai. Tuo tarpu, Titas Silovas (Vilniaus dizaino kolegija, Grafinių Komunikacijų Dizaino katedros vedėjas) svarstė, kad daug verslumo savybių yra išugdoma dar šeimoje, didelę įtaką daro aukštoji mokykla ar darbinė aplinka. 

 
Visi dizaineriai yra skirtingos asmenybės, todėl tikrai ne visiems duota turėti verslumo gyslelę ir tame nėra nieko blogo. Verslumo pagrindų galima išmokti, tačiau tikrai nėra būtina kiekvieną dizainerį ugdyti būti antrepreneriu. Yra begalė dizaino užduočių, kurioms antreprenerystės visai nereikia.” -  teigia InoAkademija antrepreneris Denis Orlenok.

 
Projekto tikslas - didinti Vilniaus dailės akademijos žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mąstą. Projektu numatoma diegti antreprenerystės veiklas ir išspręsti šiuos iššūkius: ženkliai sustiprinti VDA antreprenerystės kultūrą, įtraukti tyrėjus į antreprenerystės veiklas, parengti MTEP produktus vystymui ir komercinimui, paruošti MTEP produktus visuomenės pristatymui, pristatyti MTEP produktus vietos ir tarptautiniu mastu. Projektas atliepia tiek Vilniaus dailės akademijos strateginius tikslus, tiek nacionalinius bei Europos Sąjungos strateginius inovacijų sektoriaus iššūkius ir tikslus. 

 
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 13.1.1-CPVA-K-703