VDA Dizaino inovacijų centras padėjo įsteigti atžalinę įmonę UAB „9876543210“. Ji įgyvendina unikalų MTEP projektą audiovizualinių technologijų srityje - plėtoja preciziškų mikrofilmavimų technologiją mikro objektų (pavyzdžiui vabzdžio akies), plika akimi nematomų procesų (vandens lašo susiformavimo) videofiksavimui. 2022 m. pradžioje planuojama sukurti preciziškų mikrofilmavimų technologijos prototipą (t.y. bus pasiektas 7 MTEP lygis).  

Ši technologija skirta itin didelio tikslumo reikalaujantiems filmavimams, pavyzdžiui vykdomiems mokslo srityje. Nauja technologija bus galima užfiksuoti mikro objektus ir plika akimi nematomus procesus. Ji leidžia lengvai valdyti filmavimo procesą ir užtikrinti naują filmavimo turinio estetiką. Ypatingas technologinis privalumas - kameros gebėjimas  „apskrieti“ aplink mikro objektą.

Sukurta technologija bus tiražuojama, teikiant mokslinių-kūrybinės dokumentikos filmų ir archyvų kūrimo paslaugas. Milžiniškas tokios technologijos naudojimo potencialas – mokslo (biologijos geologijos, fizikos, medicinos ir kt.) bei kultūros sektoriai. Ją galima taikyti mikroskopinės įrangos reikalaujančių mokslinių tyrimų ir jų rezultatų filmavimui, mokslo ir technologijų parkų inovacinės veiklos reprezentavimui, muziejų turimų meno kūrinių ir kitų eksponatų (gamtos išteklių, augalų, vabalų ir pan.) archyvų skaitmeninimui.

Projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) programos prioriteto ,,Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ ir jo įgyvendinimo tematikos ,,Dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir produktai“ įgyvendinimo.

Atžalinės įmonės steigėjai: vyriausias mokslinis darbuotojas – dr. Vytautas Michelkevičius, tyrėjas Paulius Mazūras ir tyrėjas - Rudolfas Levulis.

Projektą finansuoja MITA. Biudžetas: 99 986,50 Eur.