Pradedama mentorių atranka į projektą „Dizaino sparnai“

Išskirtinė galimybė dizaino profesionalams:
mentorių atranka į unikalų projektą „Dizaino sparnai“

Lietuvos kultūros taryba (LKT) pradeda įgyvendinti naują nefinansinės paramos projektą „Dizaino sparnai“, skirtą mažinti COVID-19 pandemijos pasekmes kuriant ir diegiant skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus. Tai LKT patikėta iniciatyva, finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Viena kertinių pradedamo įgyvendinti projekto dalių – mentorystė, kurioje kviečiami dalyvauti dizaino profesionalai. Jie padės gilinti profesines žinias, dalinsis patirtimi ir sieks bendro kūrybinio rezultato kartu su pradedančiaisiais dizaineriais, įgyvendinančiais labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių poreikius atitinkančius dizaino sprendimus.

„Daugelis profesionalų savo pasiekimus sieja su mentoryste, kuri tapo svarbiu postūmiu įgyvendinant idėjas ir įveikiant iššūkius profesiniame kelyje. Neabejojame, kad mūsų šalyje yra daug įvairių sričių dizaino profesionalų, kurie ne tik turi didelį žinių ir patirties bagažą, bet ir norą juo dalintis kuriant tvaresnę aplinką“, – sako Gabija Vanagė, projekto „Dizaino sparnai“ vadovė. Į mentorių atranką kviečiami dizaino profesionalai, kurie turi atitinkamos patirties vienoje iš trijų sričių. Pirmoji – produktų ar gaminių kūrimas pramoninio, mados ir tekstilės, baldų ir interjero elementų, transporto ar maisto dizaino sektoriuje. Taip pat laukiami komunikacijų dizaino profesionalai grafikos, vizualiojo, pakuočių, šriftų, ženklodaros, reklamos ar leidybos dizaino srityje.

Trečioji sritis orientuota į procesų, paslaugų ir sąsajų dizaino žinovus strateginio, koncepcinio, performatyvaus, socialinio, vartotojams draugiškos patirties (User Experience) bei sąsajų (User Interface) dizainą ir jo tyrimus. Vienas svarbiausių mentoriams keliamų reikalavimų – ne tik atitinkamos profesinės srities išmanymas, bet ir patirtis kuriant skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus.

Atranka vyks dviem etapais, per kuriuos iš viso bus atrinkti 5 mentoriai bei sudarytas rezervinis sąrašas. Pirmajame etape kandidatai į mentorius kviečiami teikti savo gyvenimo aprašymus ir darbų pavyzdžių rinkinius iki 2022 m. gegužės 11 dienos, antrajame etape bus organizuojami motyvaciniai pokalbiai.

Mentorystės kelias prasidės investicija į žinias – būsimieji projekto mentoriai turės galimybę dalyvauti specializuotuose mokymuose, taip pat bus pasirašomos terminuotos darbo sutartys projekto laikotarpiui ir kas mėnesį mokamas atlygis.

Viena svarbiausių mentorių funkcijų bus vertinti, atrinkti ir suvesti projekto „Dizaino sparnai“ dalyvius – pradedančiuosius dizainerius ir įmones bei kartu su jais siekti bendro kūrybinio rezultato. Planuojama, kad iš viso projekte dalyvaus 15 pradedančiųjų dizainerių ir 30 labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių. Kiekvienas mentorius profesiniame kelyje lydės 3 pradedančiuosius dizainerius dviejuose kūrybinio darbo verslo įmonėse etapuose, kurių kiekvieno trukmė – 5 mėnesiai.

Tikimasi, kad per šį laiką pavyks sukurti ir įdiegti kelias dešimtis naujų skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstų dizaino sprendimų, padėti rasti pradedantiesiems dizaineriams darbo vietas bei paskatinti per pandemiją labiausiai nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių. Tai padėtų didinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių konkurencinį pranašumą, auginti dizaino potencialą verslo grandinėje bei atskleisti jo kuriamą pridėtinę vertę ne tik verslo įmonėms, bet ir visai šalies ekonomikai.

Daugiau informacijos apie šią atranką rasite čia.

APIE PROJEKTĄ „DIZAINO SPARNAI“

Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį tam, kad gimtų pasaulyje konkurencingi skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįsti ateities dizaino produktai ir paslaugos.

Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Pagrindinis siekis – pasitelkiant labiausiai pandeminiu laikotarpiu nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, per skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus didinti Lietuvos verslo kuriamą pridėtinę vertę, konkurencinį pranašumą ir socialinę atsakomybę. Ši iniciatyva įgyvendinama kaip veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-V-308 „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai“ projektas „Paskatos pradedantiesiems dizaino kūrėjams kurti ir diegti naujus dizaino sprendimus“. Jis finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Atsakinga įgyvendinančioji institucija – Lietuvos verslo paramos agentūra, projekto pareiškėja – Lietuvos kultūros taryba. Projekto vertė – 788 551 Eur.