Kvietimas teikti renginių pasiūlymus Naujojo europinio bauhauzo festivaliui
Birželio 9- 12 d. Briuselyje vyks Naujojo europinio bauhauzo festivalis.

Kviečiame teikti paraiškas renginiams, kurie galėtų būti festivalio tęstine dalimi Lietuvoje. 

Paraiškos priimamos iki balandžio 18 d. Jas pateikti galite čia.

Renginio vertybės: tvarumas, estetika ir įtraukumas. 

Renginio temos: Ryšys su gamta; Vietos pojūčio skatinimas; Prioritetų teikimas vietoms ar žmonių grupėms, kuriems reikia papildomo paskatinimo; Ilgalaikio ir integruoto mąstymo bei idėjų puoselėjimas, atliepiant industrinę ekosistemą . 

Patvirtinti renginiai bus įtraukti į tarptautinį Naujojo europinio bauhauzo festivalio komunikacijos tinklą. 

Daugiau informacijos:

New European Bauhaus Festival 
Europos Komisijos informacija
Festivalio gairės