DIC pradėjo vadovauti Audronė Drungilaitė

Dizaino inovacijų centras yra Vilniaus dailės akademijos (VDA) kompetencijų centras, įkurtas 2007 m. Padalinys teikia komercinimo, naujų produktų kūrimo ir atnaujinimo paslaugas, vykdo inkubavimo veiklą, propaguoja dizainą visuomenėje.

Nuo 2011 m. DIC yra pagrindinis konkurso „Jaunojo dizainerio prizas“ organizatorius. Nuo 2016 m. centras yra atsakingas už akademijoje sukurtą intelektinę nuosavybę. 2018 m. atidarė padalinius Kauno, Klaipėdos ir Telšių VDA fakultetuose. 2019 m. Valstybinis patentų biuras suteikė PATLIB centro statusą.

Nuo 2021 m. gruodžio mėn. centras direktore paskyrė Audronę Drungilaitę, kuri vadovaus įprastinėms DIC veikloms bei inicijuos naujų projektų įgyvendinimą.

Apie Audronę Drungilaitę

Audronė Drungilaitė akademiją puikiai pažįsta – čia ji baigė industrinio dizaino bakalauro bei kultūros vadybos ir kultūros politikos magistro studijas. Audronė taip pat yra entuziastinga lietuviško dizaino propaguotoja, pirmininkauja kelioms valdyboms bei kuruoja lietuviško dizaino parodas.

Pastaruoju metu Audronė dirbo kūrybos vadove dizaino įmonėje EMKO, padedančioje kurti ir komercializuoti jaunųjų dizainerių darbus iš viso pasaulio. 2014–2019 m. Audronė vadovavo Lietuvos dizaino forumui – nevyriausybinei dizaino populiarinimo organizacijai, jungiančiai dizainerius su pramone, o 2017–2020 m. priklausė Europos dizaino asociacijų biuro (BEDA) valdybai. Audronė taip pat buvo atsakinga už didžiausio dizaino festivalio Baltijos šalyse „Dizaino savaitė“, vykstančio nuo 2006 metų net šešiuose Lietuvos miestuose vienu metu, organizavimą. 

Nauji tikslai akademijoje

Audronė tiki, kad dizainas yra integrali įvairių procesų dalis tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje, bei džiaugiasi prisijungusi prie akademijos kolektyvo. 

„VDA Dizaino inovacijų centras yra puiki platforma kūrybos, mokslo ir verslo susijungimui, kur visi suinteresuotieji yra laukiami. Esu tikra, kad akademijos infrastruktūra ir kūrybinis studentų potencialas leis sėkmingai įgyvendinti didelę pridėtinę vertę kuriančius nacionalinius ir tarptautinius projektus“, – sako Audronė.

Pradėdama eiti pareigas Dizaino inovacijų centre, Audronė sieks tęsti įprastines DIC veiklas, stiprinti bendradarbiavimą su kitomis mokslo institucijomis, tarptautiniais partneriais bei verslo atstovais.

Kontaktai

Audronė Drungilaitė | Dizaino inovacijų centro direktorė

audrone.drungilaite@vda.lt
+370 600 30707