Dailėtyros institutas

Dr. Marius Iršėnas

marius.irsenas[at]vda.lt

Dailės istorikas

Mokslinio darbo sritys: Baltijos regiono priešistorinė dailė.

g. 1970 m. Panevėžyje; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 2002 m. Vyresnysis mokslo darbuotojas nuo 2008 m. 1997 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė Menotyros magistro studijas, 2003 m. VDA ir Kultūros, filosofijos ir meno institute apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją „Antropomorfiniai ir zoomorfiniai atvaizdai Baltijos regiono ir europinės Rusijos akmens amžiuje: kokybinė ir kiekybinė charakteristika, sklaida ir ypatumai“ (mokslinis vadovas prof. dr. Adomas Butrimas).

Nuo 1998 m. skaito Vakarų meno istorijos ir Europos bei baltų archeologijos kursus VDA studentams. Nuo 2008 m. vadovauja Vilniaus dailės akademijos leidyklai, nuo 2014 m. eina VDA prorektoriaus mokslui pareigas.

Domisi kultūros paveldo vizualizacija, dalyvauja kultūros paveldo populiarinimo projektuose: rengia leidinius, informacinius terminalus, muziejų ekspozicijas.Lietuvos dailės istorikų draugijos narys nuo 2003 m.

Bibliografija