Dailėtyros institutas

Vidmantas Jankauskas

Dailėtyrininkas, žurnalistas

Mokslinio darbo sritys: Lietuvos dvarų kultūra, senoji Lietuvos ikonografija, XIX–XX a. pradžios Lietuvos dailė.

g. 1962 m. Jasiškyje (Kupiškio r.); gyvena ir dirba Vilniuje.
VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1994 m. Mokslo darbuotojas nuo 1994 m.

1985 m. Vilniaus universitete įgijo žurnalisto specialybę. 1994 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė dailės istorijos ir teorijos studijas. Nuo 1992 m. dirbo VDA mokslo skyriaus darbuotoju, nuo 1994 m. – VDA Dailėtyros instituto jn. moksliniu bendradarbiu. Nuo 1993 m. dirba ir VDA leidykloje, nuo 1994 m. yra informacinio biuletenio „Vilniaus dailės akademija“ redaktorius.

Bibliografija