• Naujienlaiškis
 • Dailėtyros institutas

  Dr. Laura Petrauskaitė

  laura.petrauskaite[at]vda.lt

  Menotyrininkė

  Mokslinio darbo sritys: XX a. Rytų Europos, ypač Lietuvos, dailė ir vizualinė kultūra, menininkų migracija, kultūrinės sąveikos tarp Europos ir Lotynų Amerikos, socialinė dailės istorija

  gimė 1982 m., gyvena ir dirba Vilniuje. Dailėtyros instituto mokslo darbuotoja ir VDA menotyros doktorantūros studijų vadovė. Yra įgijusi išsilavinimą humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. 2014 m. baigė dailėtyros studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2019 m. VDA ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją „Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai‟ (mokslinė vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė). Vykdo tyrimus Lietuvoje, Baltarusijoje ir Pietų Amerikoje, publikuoja straipsnius, bendradarbiauja mokslinio periodinio leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis leidyboje.