Vieta, laikas, kontekstas Lietuvos šiuolaikiniame mene

Kurso metu nuodugniai supažindinama su šiuolaikiniam menui reikšmingais vietos, laiko ir konteksto aspektais, pradedant XX a. II p. Išsamiai pateikiama svarbiausių šiuolaikinio meno judėjimų ir jų atstovų kūrybos analizė, poveikis ir specifika Lietuvos šiuolaikiniame mene. Pristatomi reikšmingiausi Lietuvos šiuolaikinio meno procesai viešojoje ir institucinėje erdvėje, analizuojamos svarbiausi projektai, parodos. Kartu su studentais analizuojami įvairūs teoretikų veikalai ir menininkų kūriniai susieti su vieta ir/ar laiku bei išryškinama konteksto svarba. Praktiniai užsiėmimai (seminaras ir rašto darbas) skirti išmokti interpretuoti meno kūrinius susijusius su vietos, laiko bei konteksto aspektais, pasitelkiant tinkamas teorines prieigas ir metodus. Kursą dėsto dr. Aušra Trakšelytė.      

Plačiau