Knygos menas

Studijų programa apima knygos meno ir knygos gamybos procesus. Studentui pristatomi knygos tipografikos pagrindai. Supažindinama su knygos ženklais, jų tipais, paplitimu ir naudojimu. Pateikiamas senųjų knygų skirstymas pagal jų spausdintinės knygos atsiradimą ir dailės žanrus. Inkunabulų vizualiniai ypatumai, jų paplitimas. Paleotipų vertė, jų atpažinimas, pagrindinės kolekcijos bibliotekose. Pagrindiniai renesanso ir baroko knygų ypatumai, išsiplėtę knygų repertuaras ir žanrai, knygos meno ypatumai. Dailės ir teksto junginys embleminėse knygose. Heraldika knygose, herbų vieta ir reikšmė. Antraštinis lapas, jo funkcinė ir informatyvioji reikšmės, bei jų kaita. Pagrindinių knygos meno elementų paskirtis ir forma spausdintame tekste. Knygos meno elementai: popierius ir jo formatai, šriftai, jų komponavimo būdai bei galimybės, antraštinio, knygos įrišimo būdai. Knygos teksto ir šrifto komponavimo būdai: tekstas kaip knygos meninė visuma, knygos maketas kaip knygos paskirties išraiška. Iliustracijos ir jų funkcijos: iliustracijų reikšmė senojoje knygoje, jos paskirtis (antraštinio lapo iliustracijos, heraldinės iliustracijos), iliustracijų kūrimo būdai, žymiausi dailininkai. Smulkiosios spaudos ypatumai: pirmieji laikraščiai, afišos, ginamosios tezės, religiniai grafiniai paveikslėliai, grafiniai portretai, kita smulkioji spauda. Kursą dėsto dr. Jolita Liškevičienė.

Plačiau