Atvaizdo antropologija: teorinės prieigos ir analizė

Kurso metu studentai supažindinami stuktūralistinės ir potstuktūralistinės kultūros antropologijos metodologiniais principais, svarbiausiais tyrimais, vaizdo atropologijai „vaisingomis“ kultūros antropologijos idėjomis. Remiantis H. Beltingo, G. Didi-Hubermano veikalais formuluojamos vaizdo antropologijos metodologinės prieigos, atskleidžiami jos ryšiai su kitomis metodologijomis (ikonologija, psichoanalize). Pristatomos pagrindinės vaizdo antropologijos tyrimų sritys: kultiniai atvaizdai, fotografija, kūnų atliejos, kiti ne rankų darbo artefaktai, portretas ir kitos asmens reprezentacijos formos, pvz. relikvijos. Remiantis asmeniniais ir kitų menotyrininkų atliktais Lietuvos meno ir kultūros istorijos tyrimais bandoma formuluoti autentiška vaizdo antropologijos paradigma. Kursą dėsto dr. Tojana Račiūnaitė.

Plačiau