• Naujienlaiškis
 • M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai

  2020 m. rugsėjo  18–19 d. planuojama mokslinė konferencija, skirta M. K. Čiurlionio gimimo 145-osioms metinėms paminėti

  „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“

  Numatomos konferencijos temos:

  1. M. K. Čiurlionio dailė ir muzika Rytų ir Vidurio Europos dailės ir muzikos kontekste (unikalumas, įtakos, kartotės).
  2. XIX–XX a. sandūros kultūrinio fono tyrimai. Pasaulėžiūriniai sąlyčiai su amžininkais. Mažai tyrinėtų idėjų išraiškos M. K. Čiurlionio kūryboje. Menininkas ir filosofiniai būties klausimai.
  3. M. K. Čiurlionio meninių tekstų ir egodokumentų studijos ir interpretacijos. Tekstologinis darbas su M. K. Čiurlionio epistolika ir vertimų į kitas kalbas klausimai.
  4. M. K. Čiurlionio kūrybos sklaida (publikavimas, tarptautinės parodos, retai atliekami muzikos kūriniai) ir pastangos jo kūrinius naujai kontekstualizuoti Lietuvoje ir pasaulyje.
  5. M. K. Čiurlionio meninio palikimo poveikis kūrėjams ir įvairioms kultūros praktikoms (XX–XXI amžiaus dailėje, muzikoje, teatre, literatūroje, kine).

  Konferencijos vieta: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

  Organizacinis komitetas: dr. Algė Andriulytė (VDA), prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas (LKTI), dr. Nida Gaidauskienė (LLTI), prof. dr. Darius Kučinskas (KTU), dr. Rasius Makselis (LKTI), prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė (LLTI), doc. dr. Ina Pukelytė (NČDM), prof. Rokas Zubovas (ČN), prof. dr. Rasa Žukienė (VDU).

  Mokslininkus, planuojančius dalyvauti konferencijoje, prašome iki 2019 m. gruodžio 20 d. nurodyti savo vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją ir pranešti savo temą koordinatorei Nidai Gaidauskienei el. adresu ciurlioniometai@gmail.com

      Surinkus pakankamai prelegentų, galinčių parengti konferencijos profilį atitinkančius  pranešimus, 2020 m. vasario pradžioje bus paskelbtas oficialus kvietimas, kuriuo prašysime iki 2020 m. balandžio 30 d. atsiųsti tikslų pranešimo pavadinimą ir anotaciją (iki 2000 sp. ženklų su tarpais). Organizacinis komitetas iki gegužės 15 d. kandidatuojantiems mokslininkams praneš apie kvietimą dalyvauti konferencijoje. Geriausių konferencijoje perskaitytų pranešimų autoriai bus kviečiami skelbtis recenzuojamame mokslo leidinyje.