Gruodžio 8 d. Kultūros ministerijoje paskelbti 2021 metų Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai. Komisija išrinko šešių premijų laureatus iš 12 pretendentų sąrašo.

Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinti reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius 7 metus, taip pat kūriniai, sukurti per visą gyvenimą.

Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresniajai mokslo darbuotojai, Vilniaus fakulteto Dailės istorijos ir teorijos katedros profesorei dr. Agnei Narušytei Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija skirta už vertybišką šiuolaikinės kultūros refleksiją.

Sveikiname VDA bendruomenės narius – menotyrininkę, Dailėtyros instituto vyresniają mokslo darbuotoją, Vilniaus fakulteto Dailės istorijos ir teorijos katedros prof. dr. Agnę Narušytę, fotomenininką, Klaipėdos fakulteto lekt. Remigijų Treigį pelnius premiją už už laiko ženklų poetiką fotografijoje ir tarpdisciplininio meno kūrėją, Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytoją doc. Dainių Liškevičių pelnius premiją už už kultūrinių stereotipų kritiką šiuolaikinio meno formomis.