• Naujienlaiškis
 • Lotynų Amerikos ir Rytų Europos kultūrinės sąveikos

  Žurnalas Acta Academiae Artium Vilnensis kviečia teikti straipsnius 101-ajam tomui, kuris išeis 2021 m. rudenį. Tomas sumanytas kaip tarpdisciplininis diskusijų forumas apie kultūrines sąveikas tarp Lotynų Amerikos ir Rytų Europos, todėl kviečiame prisidėti pačių įvairiausių sričių mokslininkus: dailėtyrininkus, muzikologus, literatūrologus, kinotyrininkus, religijotyrininkus, filosofus, kultūros istorikus, antropologus bei sociologus. Taip pat laukiami įgyvendintų ar šiuo metu vystomų meninių tyrimų, susijusių su tomo tema, pristatymai.

  Pastarąjį dešimtmetį humanistikoje sparčiai daugėja transkultūrinių tyrimų, tačiau Lotynų Amerikos ir Rytų Europos istoriniai, politiniai, o taip pat kultūriniai ryšiai vis dar nepakankamai pažįstami, neturime bent kiek pilnesnio šių regionų tarpusavio sąsajų suvokimo. Abu regionai kol kas išlieka mentališkai tolimi tiek jų visuomenėms, tiek daugumai mokslininkų. Kritiškas žvilgsnis į šį atotrūkį skatina aktualizuoti jo priešingybę – įvairius sankirtos taškus, sąveikas, kultūrinius mainus. Sudaromo tomo tikslas – apmąstyti įvaizdžių, idėjų, meno objektų, medžiagų, technologijų bei menininkų migraciją tarp Lotynų Amerikos ir Rytų Europos.

  Terminai „Lotynų Amerika“ ir „Rytų Europa“ yra ginčytini ir pagrįstai kritikuojami (W. Mignolo 2005, L. Wolff 1994 ir kt.). Kol mokslininkų bendruomenė ieško neutralesnių sąvokų, apsistojome ties jais kaip sąlyginiais ir laikinais. Abu geografinius regionus sudaro skirtingos valstybės, tautos ir etninės grupės, todėl kviečiame kelti klausimus ne tik apie transkontinentines sąsajas, bet ir kultūrinius mainus tarp konkrečių valstybių ar atskirų menininkų. Tomas rengiamas kaip plataus profilio, skirtingus istorinius laikotarpius, įvairias perspektyvas ir prieigas apimanti kultūrinė studija.

  Siūlomi tyrimų aspektai (sąrašas nebaigtinis):

  Lotynų Amerikos ir Rytų Europos kultūrinės ir meninės sankirtos, kontaktinės zonos, komunikacijos trikdžiai, sienos: materialiniai, episteminiai, patyriminiai faktoriai.

  Lotynų Amerikos įvaizdis Rytų Europos dailėje, architektūroje, kine, teatre, literatūroje ir muzikoje ir atvirkščiai – Rytų Europos reprezentacija Lotynų Amerikos meninėje kultūroje.

  Dailininkų, rašytojų, muzikų ir kitų kūrėjų migracijos fenomenas: politinė, ekonominė, socialinė ir kultūrinė reikšmė.

  Meno kanonų kūrimas, populiarinimas, dekonstrukcija ir perkūrimas: muziejų, tarptautinių bienalių, kolekcininkų, aukštųjų mokyklų studijų programų ir meninių praktikų vaidmuo.

  Objektų ir vaizdų migracija, apropriacija, recepcija. Tematika apima pačius įvairiausius objektus: žemėlapius, diplomatines dovanas, devocinius paveikslėlius, iliustruotas knygas vaikams, parodų eksponatus, dailės kūrinių kolekcijas ir kt. bei skatina kelti klausimą, kaip objektų migracija laike ir erdvėje keičia jų prasmę, funkciją ir vartojimą. 

  Straipsniai publikuojami anglų ir lietuvių kalbomis. Informacija autoriams: http://leidykla.vda.lt/acta-academiae-artium-vilnensis/informacija-autoriams

  Visi straipsniai vertinami dviejų recenzentų ir įtraukiami į SCOPUS ir EBSCO Publishing duomenų bazes.

  Straipsnių anotacijų (iki 300 žodžių) ir autorių biogramų (iki 100 žodžių) laukiame iki 2020 m. vasario 19 d. el. paštu laura.petrauskaite@vda.lt.

  Atrinktus autorius informuosime iki 2020 m. vasario 29 d.
  Straipsnių lauksime iki 2020 m. rugsėjo 1 d.