Architektūrinė keramika: apdailos medžiagos, funkcinė įranga, meno
kūriniai (Nr. 104) / Architectural Ceramics: Finish Materials, Functional Equipment, Artworks (Vol 104)


https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav104

Sudarė / Edited by: dr. Dalia Klajumienė

Įvairaus pobūdžio keraminių dirbinių grupėms apibūdinti yra vartojami skirtingi terminai, tokie kaip „dekoratyvinė keramika“, „dailioji keramika“, „liaudies keramika“, „buitinė keramika“, „statybinė keramika“, „techninė keramika“, „pramoninė keramika“ ir kt. Šio leidinio pavadinimui pasirinktas terminas „architektūrinė keramika“, nes siekiama parodyti, kad publikacijose analizuojamos „keraminės“ temos glaudžiai siejasi tiek su funkcine, tiek ir menine pastatų apdaila. Abu šie dėmenys ganėtinai smarkiai skiriasi savo prigimtimi, nes apdailos medžiagos didžia dalimi yra pramoninis masinis produktas, o meno kūriniai – autorinė vienetinė kūrėjų raiška, tačiau dėl keramikos specifikos kai kuriais atvejais visa tai susijungia į visumą ir technine bei menine prasme labai įdomiai sprendžiama. 

Leidinyje publikuojami tekstai tikrai neišsemia itin plačios ir įdomios architektūrinės keramikos temos. Reikia tikėtis, kad pateiktos įžvalgos sužadins smalsumą ir inspiruos ne vieną mokslinį ar meninį renginį arba tyrimų tęsinį. 

--------------------------------------------------------

“Decorative ceramics”, “fine ceramics”, “folk ceramics”, “domestic ceramics”, “building ceramics”, “technical ceramics”, “industrial ceramics” etc. – all these terms are used to define different groups of ceramic artefacts. The term “architectural ceramics” has been chosen as the title of this volume with the intention to show that the “ceramic” themes analyzed in the publications are closely related to both functional and artistic building finish. Both elements are quite different by nature, as finish materials for a large part are a mass-produced industrial product, while artworks are original and singular, but due to the specific character of ceramics, in some cases they all come together producing very interesting technological and artistic solutions. 

The texts published in this volume do not cover the entire subject theme of architectural ceramics, which is very wide and interesting. It remains to be hoped that the presented insights will kindle curiosity and will inspire more than one scientific article, artistic event, or continued research.