• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  / Vilnius : trumpas vadovas. Istoriniai paminklai ir kultūros-švietimo įstaigos. : Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1950.
  / Театр марионеток "Пикколи ди Подрека" Италия / художник М.П. Клячко. : [Vilnius] : [s.n., 1959].
  / Italų marionečių teatras "Pikkoli di Podrekka". : [Vilnius] : [s.n., 1959].
  / Šventa kankinių atmintis : (Kražių skerdynių paminklo projektai) / [bukletą parengė kun. Stanislovas Anužis ir Nijolė Petrošiūtė]. : Klaipėda : Rytas, [1989].
  / Paberžė / [parengė Violeta Berlėtaitė]. : Kėdainiai : Kultūros fondo Kėdainių visuomeninė rėmimo taryba, [s.a.].
  Toleikis, Adas, 1966- / Dizaino raida Lietuvoje / Adas Toleikis ; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Dizaino katedra. : Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004.
  / Triukšmą slopinantys ekranai ir jų želdinimas / Vilniaus savivaldybė, Vilniaus gamtos apsaugos fondas ; [leidinį parengė Algimantas Bacevičius, Alvydas Karalius]. : Vilnius : [Valstybinės firmos KSPI leidybos grupė], 1992.
  / Dailės gaminiai / Lietuvos TSR Dailės fondas. : Vilnius : Lietuvos TSR Liaudies ūkio tarybos centrinis techninės informacijos biuras, 1959.
  Budreika, Eduardas, 1918-2007. / Estetiška darbo aplinka / Ed. Budreika. : Vilnius : Mintis, 1964.
  / Įkainiai meninio apipavidalinimo darbams : įkainiai patvirtinti Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos kolegijos bei Vietinės pramonės ir komunalinių buitinių įmonių darbininkų profsąjungos respublikinio komiteto prezidiumo 1973 m. birželio mėn. ... d. nutarimu Nr. ... / Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerija. Projektavimo institutas. : Vilnius : [BGAM, PĮ], 1973.
  / Želdynams taikomų augalų asortimentas : patvirtinta Valstybinio statybos reikalų komiteto 966 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.167 / Lietuvos TSR MT Valstybinio statybos reikalų komiteto landšafto architektūros ir apželdinimo skyrius. : Vilnius : Centrinis techninės informacijos ir propagandos biuras, 1967.
  / Альбом похоронных услуг / Министерство бытового обслуживания Литовской ССР. Проектно-технологический институт ; [художники: В. Макаровене, В. Паярскене, Р. Малинаускене]. : Вильнюс : [s.n.], 1987.
  Juchnevičiūtė-Vaivadienė, Dainora, 1934- / Восстановление и развитие систем озеленения в старых городах Литвы : аналитический обзор / Д. Юхневичюте, Э. Навис. : Вильнюс : ЛитНИИНТИ, 1979.
  Jurkštas, Vytautas, 1930-1984. / Новая архитектура в центре старого Вильнюса : аналитический обзор / В.Юркштас ; Литовский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований (ЛитНИИНТИ). : Вильнюс : ЛитНИИНТИ, 1983.
  Jurkštas, Vytautas, 1930-1984. / Регенерация исторических центров городов Литвы : (Методологический опыт). Аналитический обзор / В.Юркштас ; Литовский научно-исследовательский институт научно-технической информации и технико-экономических исследований (ЛитНИИНТИ). : Вильнюс : ЛитНИИНТИ, 1981.
  Bronušas, Henrikas, m. 2013. / Садовые домики и окружающая среда : аналитический обзор / Г.Бронушас, А. Гауля. : Вильнюс : ЛитНИИНТИ, 1985.
  / Lietuvos radijas televizija / [dailininkas sudarytojas P. Deltuva, redaktorius L. Vanagas]. : [S.l. : s.n., 1966].