• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  / Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1981 : tapyba, grafika, skulptūra : katalogas / [katalogą sudarė: J. Širkaitė, V. Gasiūnas, R. Rutkauskienė]. : Vilnius : Lietuvos TSR dailės muziejus, 1982.
  / Jonas Mikėnas. Algimantas Mikėnas : parodos katalogas. : Vilnius : Lietuvos dailininkų fondas, 1986.
  / Kirchneris ir "Brücke" : XX a. pradžios vokiečių ekspresionistų kūrinių paroda : (Vilhelmo Lėmbruko muziejus, Duisburgas, VFR) : tapyba, grafika, akvarelė, piešiniai : lapkričio 17 - sausio 17, 1987, Vilnius : [katalogas / iš vokiečių kalbos vertė A. Montvilienė ir V. Vaišnoras ; dailininkas R. Gibavičius]. : Vilnius : Lietuvos TSR dailės muziejus, 1987.
  / Trečioji bažnytinio meno paroda : iš bažnytinio meno muziejaus rinkinių / Valstybinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus. : Kaunas : Valstybinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 1990.
  / Sofijos Kanaverskytės scenografijos eskizų, maketų, kostiumų paroda : [katalogas] / [katalogą sudarė autorė]. : Klaipėda : Klaipėdos kraštotyros muziejaus Parodų rūmai, 1988.
  / Pirmoji respublikinė kino dailininkų paroda : [katalogas] / [LTSR meno darbuotojų rūmai ; katalogą sudarė A. Šakalys]. : [Vilnius : Respublikiniai meno darbuotojų rūmais], 1978].
  Mizgiris, Kazimieras, 1950- / Kazimiero Mizgirio meninės fotografijos paroda : [katalogas] / Kazimieras Mizgiris ; LTSR fotografijos meno draugija, Neringos miesto kultūros skyrius, Neringos fotomėgėjų sekcija ; [dailininkai: L. Vilčiauskas, P. Gintalas ; tekstas: Rimantas Šinkūnas]. : [S.l. : s.n., s.a.].
  / Ataskaitinė paroda, 1983 : katalogas / LTSR fotografijos meno draugija. Klaipėdos skyrius. : [Klaipėda] : LTSR fotografijos meno draugija. Klaipėdos skyrius, 1983.
  / Valdo Danilevičiaus fotografijos paroda, 1989 : katalogas / sudarė J. Junevičius ; Lietuvos fotomenininkų sąjunga. : [Anykščiai] : Anykščių A. Baranausko ir Vienuolio-Žukausko muziejus, 1989.
  / Pajūrio krašto dailininkų kūryba : parodos katalogas / [sudarytojas Petras Šmitas] ; Lietuvos TSR dailininkų sąjungos Klaipėdos organizacija. Lietuvos TSR dailės fondas. Lietuvos TSR dailės parodų direkcija. : Klaipėda : Rytas, 1989.
  / V. Skaržinskos, J. Čechuno ir M. Čechuno darbai : [bukletas] / [tekstas: E. Andrulienė]. : [S.l. : s.n., s.a.].
  / Liaudies dailės studija "Vaivorykštė", 1946-1986 / Kauno profsąjungų kultūros rūmai. : Kaunas : Kauno profsąjungų kultūros rūmai, 1986.
  Bulgakovas, Zenonas, 1939- / Zenonas Bulgakovas : paroda Dvidešimtmetis, skirtas fotografijai : katalogas = Зенонас Булгаковас : выставка Двадцать лет посвященных фотогрфии : каталог = Exhibition of fotography : catalogue / Zenonas Bulgakovas ; Lietuvos fotomenininkų sąjunga ; sudarytoja ir redaktorė Kačiulienė Palmira. : Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1989.
  / Alvydas Lukys, Gintautas Trimakas (fotografija), Mindaugas Navakas (skulptūra) : paroda veikia Alumnato kieme (Universiteto g. 4) nuo birželio 3 d. : [parodos katalogas] / Lietuvos TSR fotografijos meno draugija, Lietuvos TSR dailininkų sąjunga ; [teksto autorius Alfonsas Andriuškevičius ; dailininkas M. Navakas ; fotografai A. Lukys, G. Trimakas]. : [Vilnius : LTSR dailės fondas, 1987].
  Jankauskas, Vladas, 1923-1983. / Vladas Jankauskas, 1923-1983 : [parodos katalogas] / Lietuvos TSR kultūros ministerija, Valstybinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus ; [sudarytojas O. Daugelis ; dailininkė A. Jankauskienė ; forografai - N. Urbaitienė ir R. Malickas]. : Kaunas : [Valstybinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus], 1984.
  / Parodos ir fotomėgėjai : (ketvirtojo Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos plenumo (1978 m. gruodžio mėn. 7-8 d. d.), skirto fotomėgėjų saviveiklinės kūrybos ir judėjimo problemoms aptarti medžiaga) / Lietuvos TSR fotografijos meno draugija ; sudarė ir redagavo V. Juodakis. : Vilnius : [LTSR fotografijos meno draugija], 1979.
  / Fotografijos parodos katalogas / Lietuvos TSR fotografijos meno draugija ; Mažeikių rajono kultūros skyrius, Mažeikių rajono laikraščio "Pergalės vėliava" redakcija ; [katalogą sudarė J. Strazdauskas]. : [Mažeikiai : Mažeikių rajono kultūros skyrius, 1978].
  / Karaimų etnografinė paroda = Караимская этнографическая выставка / [teksto autorius Juozas Vercinkevičius ; fotografai D. Davidovičius ... [et al.] ; dailininkė Marė Trečiokaitė]. : [Vilnius : Mintis, 1989].
  Jonušas, Alfredas Algirdas, 1940- / Alfredo Jonušo gintaro ir metalo dirbinių paroda = Выставка изделий из янтаря и металла Альфредаса Йонушаса / [bukletą sudarė A. Tranyzas ; dailininkas V. Jucys]. : [Vilnius : Lietuvos TSR dailės muziejus, 1980].
  Tuleikis, Leonardas, 1939-2014. / Leonardas Tuleikis : [katalogas] / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Dailininkų sąjunga. : [Vilnius : s.n., 2000].
  / Gintaro dirbinių paroda = Выставка изделий из янтаря / [bukletą sudarė A. Tranyzas ; dailininkas V. Jucys]. : Vilnius : Lietuvos TSR dailės muziejus, 1980.
  Juraitis, Valentinas, 1955- / Vilniaus Te-3 statytojai : fotografijos paroda : [katalogas] / Valentinas Juraitis ; LTSR fotografijos meno draugija, „Vakarinių naujienų“ laikraščio redakcija. : Vilnius : [LTSR fotografijos meno draugija], 1986.
  Grušas, Bronius, 1932-2013. / Bronius Grušas : [katalogas] / [teksto autorius V. Rimkus ; leidinį ir fotografijas parengė dailininkas Rimantas Dichavičius]. : Vilnius : LTSR Mokslinis metodinis centras, 1983.
  / Ekologija. Žmogus, gamta, gyvūnija III tūkstantmetyje : tarptautinė dailės paroda, [katalogas] 63 / sudarytojas Alfonsas Čepauskas. : Vilnius : Lietuvos dailininkų sąjunga ; Ars Longa, 2001.
  Tuleikis, Leonardas, 1939-2014. / Leonardo Tuleikio kūrybos paroda : Radvilų rūmai (Vilnius, Vilniaus g. 22) 2004 m. kovo 25 d. - gegužės 31 d. : [katalogas] / Leonardas Tuleikis ; Lietuvos dailės muziejus. : [Vilnius : s.n., 2004].