Biblioteka

The Art of the Illustrated Book: 700 Years of History and Design. First published. ed., Thames & Hudson Inc. : Victoria and Albert Museum, 2022.
Calza, Gian Carlo. Contemporary Japanese Posters. First ed., Skira, 2021.
From Type to Logo: the Best Logotypes from around the World. Viction:Ary, 2022.
Ambach, Mike. Fundamentals of Design: Understanding, Creating & Evaluating Forms and Objects. 1st ed., Niggli, 2023.
Andrijauskas, Antanas, et al. Gražina Vitartaitė: Atviras Peizažas: [Albumas]. Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, 2022.
Janelis, Ilze Māra. Manor Gardens and Parks of Latvia. Neputns, 2010.
Mauriès, Patrick. Cabinets of Curiosities: with 272 Illustrations, 139 in Colour and 133 in Duotone. Reprint. ed., Thames & Hudson, 2011.
Hisamatsu, Sen'ichi. Zen and the Fine Arts. Kodansha International, 1982.
Heidegger, Martin. Off the Beaten Track. Cambridge University Press, 2002.
Horowitz, Frederick A., and Danilowitz, Brenda. Josef Albers: to Open Eyes: the Bauhaus, Black Mountain College, and Yale. Reprinted in paperback. ed., Phaidon, 2014.
Droste, Magdalena. The Bauhaus, 1919-1933: Reform and Avant-Garde. Taschen, 2018.
The Cambridge Dictionary of Philosophy. Reprinted. ed., Cambridge University Press, 1995.
Kentgens Craig, Margret. The Bauhaus and America: First Contacts, 1919-1936. First MIT Press paperback ed., Mass. MIT Press, 2001.
Rewald, John. Post-Impressionism: from Van Gogh to Gauguin. This revised edition first published in England. ed., Secker & Warburg, 1978.
Marcinkevičienė, Nijolė and ŠAtkauskienė, Vida. Lietuvio Namai =: Lithuanian Home. Lietuvos Liuadies Kultūros Centras, 2010.
Miko Šileikio 65 Metų Sukakties Apžvalginė Meno Paroda: 1958.XI.1-9, [Chicago, Čiurlionio Galerija (Jaunimo Centras) : Katalogas]. [Lietuvių Amerikiečių Menininkų Klubas], 1958.
Teofiliaus Petraičio Pomirtinė Akvarelės Darbų Paroda: 1979 m. Kovo 23 - Balandžio 8, Čiurlionio Galerija, Chicago, Illinios. Čiurlionio Galerija, 1979.
Meno Paroda 1863 - 1941 - 1950 M.m. Sukilimams Pavaizduoti: [Čiurlionio Galerija], 1964 m. Balandžio 4-12. Amerikos Lietuvių Menininkų Klubas : Čiurlionio Galerija, 1964.

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius)