Biblioteka

Lack, H. Walter. A Garden Eden =: Masterpieces of Botanical Illustration = Ein Garten Eden : Meisterwerke Der Botanischen Illustration = Un Jardin D'eden : Chefs-D'uvre De L'illustration Botanique. Abbreviated and revised ed., Taschen, 2022.
Racinet, Albert, and Dupont-Auberville, Auguste. The World of Ornament =: Die Welt Der Ornamentecomplete = L'univers De L'ornement. Complete coloured reprint of... "L'ornement polychrome" (1869-1888) & "L'ornement des tissus" (1877). ed., Taschen, 2022.
Kuzminskaitė, Ieva. Misticizmo Ugnis ‒ Soutine Ir Litvakų Dailė: (Iš Samuelio Taco Kolekcijos) : [Parodos Katalogas, 2022 m. Rugsėjo 1 d. – Gruodžio 5 d., Alytus]. Alytaus Kraštotyros Muziejus, 2022.
(Al)Chemija: 7-Oji Vilniaus Keramikos Meno Bienalė, 2022. [LDS Galerija „Arka“], 2022.
Latvijas Keramikas Biennāle: Starptautiskā Konkursa Izstāde Daugavpils Marka Rotko Mākslas Centrā : Katalogs = 3rd Latvia Ceramics Biennale : International Juried Exhibition in the Daugavpils Mark Rothko Art Centre : Catalogue. Daugavpils Marka Rotko Mākslas Centrs, 2021.
Chlebinskaitė, Sigutė and Driežis, Rimantas. Dra Ta Ta: Stasio Ušinsko Marionečių Pokalbis Su Lėlininku Rimantu Driežiu. Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo Biblioteka, 2022.
Žuklytė, Deima. Pranas Gasparonis: Svarstyklės Persviro Meno Pusėn. Utenos Kraštotyros Muziejus, 2022.
Paipulaitė, Živilė and Urbelytė, Indrė Etnografinis Opartas: Tekstilės Tradicija =: Etnographic Op Art: Tradition of Textile : Parodos Katalogas, 2022 11 30–2023 04 30, Kazio Varnelio Namai-Muziejus, [Vilnius]. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2022.
Grižas, Gytis, et al. Antanas Ingelevičius: Kūrėjas Ir Miestas =: Antanas Ingelevičius: a Creator and a City. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2022.
Ceramic Laboratory: 9. Starptautiskais Keramikas Mākslas Simpozijs = 9th International Ceramic Art Symposium = 9-й Международный Симпозиум Керамического Искусства : Katalogs. Daugavpils Marka Rotko Mākslas Centrs, 2021.
Creo Ergo Sum - Radu, Tātad Esmu: Baltijas Laikmetīgā Keramika = Creo Ergo Sum - I Create, Therefore I Am : Baltic Contemporary Ceramic Art : Katalogs. Daugavpils Marka Rotko Mākslas Centrs, 2021.
Rao, Shubigi. Pulp III: a Short Biography of the Banished Book : 59. Esposizione Internazionale D'Arte Partecipazioni Nazionali, La Biennale Di Venezia. Singapore Pavilion, 2022.
Köper, Dinge Und Bewegung: Der Gleichgewichtssinn in Materieller Kultur Und Ästhetik. 1. Auflage. ed., Facultas.wuv, 2009.
Käsikirjade Ristteel =: Manuscripts at the Crossroad. Ülikooli Kirjastus, 2019.
The Meaning of Creativity in the Age of AI. Estonian Academy of Arts, 2022.
Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture = Studien Für Kunstwissenschaft, 1994.
Signals from the Periphery: [Alternative Practices of Graphic Designers : Exhibition]. Estonian Academy of Arts Press, 2017.
Місто: Історія, Культура, Суспільство, 2016.
Teka Artystyczna Uczestników Międzynarodowej Konferencji „Dzieło Jako Środek w Edukacji Artystycznej”: 26-28 / 10 / 2019. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ; Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 2019.
Dailininkas Vytautas Kazys Jonynas: Meno Paroda, Nuo Balandžio 19 Iki Gegužės 4, 1958 m., Čiurlionio Galerija (Jaunimo Centras) : [Parodos Katalogas]. Čiurlionio Galerija, 1958.
Adomo Varno 80 Metų Amžiaus Sukakties Dailės Paroda =: Art Exhibit : 1959.XI.14-22 : Ruošia Lietuvių Amerikiečių Menininkų Klubas Čiurlionio Galerijoje : Katalogas. [Lietuvių Amerikiečių Menininkų Klubas], 1955.
Meno Paroda =: Art Exhibition : Chicago, Ill., Gruodžio m. 3-11, 1955 December : [Parodos Katalogas]. Maria High School, 1955.
Art Exhibit =: Paroda '87 : [Parodos Katalogas]. Galerija, 1987.
Miko Šileikio 90 Metų Sukakties Tapybos Paroda: 1983 m. Spalio 14-19 D.d., Čiurlionio Galerija. Čiurlionio Galerija, 1983.
Art Exhibit: January 16-24, 1965 Lithuanian Art Gallery "Ciurlionis" =: Dailės Paroda [Akvarelė]: Dailės Paroda Sausis 16-24, 1965. Lithuanian Art Gallery "Čiurlionis", 1965.
J. Pautieniaus Meno Paroda: Parodą Globoja ALT Pirm. L. Šimutis : Meno Paroda Įrengta Lietuvių Auditorijoje, Chicago : Atidaroma Vasario 18 d., Uždaroma Kovo 2 d. [Lietuvių Auditorija], 1956.
Teofiliaus Petraičio Kūrinių Paroda: 1984.IV.27 - V.6, Čiurlionio Galerija : [Katalogas]. Čiurlionio Galerija, 1984.
Kelečius, Jonas, et al. Tapyba-Skulptūra: Jonas Kelečius, Irena Mickūnienė, Osvaldas Mickūnas : Kovo 11- Kovo 19, 1972, Čiurlionio Galerijoje, Chicago : [Rengia Santara-Šviesa] : [Parodos Katalogas]. Čiurlionio Galerija, 1972.
Meno Paroda: Dail. Bronius Murinas : Nuo Lapkr. 16 Iki Gruod. 2, 1957 m., Čiurlionio Galerija (Jaunimo Centras), Chicago. Illinois : [Katalogas]. [Čiurlionio Galerija], 1957.
Ex Collectione K. Avižienis: Čiurlionio Galerija, Chicago, Ill., 1978 m. Vasario 24 - Kovo 5 Dd. [Čiurlionio Galerija], 1978.
Vytauto Ignatavičiaus-Igno Tapybos-Grafikos Parodos Katalogas: Čiurlionio Galerija, Chicago, Ill, Balandžio 25 - Gegužės 3 d. 1959 m. [Leidėjas Nenustatytas], 1959.
Viktoras Vizgirda: Dailės Paroda : 1961 m. Balandžio 15-24 d. Čiurlionio Galerija, Jaunimo Centras Chicago, Ill. : [Katalogas]. Lietuvių Amerikiečių Menininkų Klubas, 1961.

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius)