Biblioteka

Subjektyvus Kauno atlasas: šiuolaikinės modernizmo perspektyvos = Subjective atlas of Kaunas : contemporary perspectives on modernism. Subjective editions, 2022.

Piwocka, Magdalena. Arrasy Zygmunta Augusta. Wydanie II poprawione i uzupełnione. ed., Zamek Królewski Na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.

Herito: Dziedzictwo, Kultura, Wspólczesnoṧć : Kwartalnik, 2010.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.


 

Henri Epstein. Wydanie I. ed., Muza, 2015.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.
 

Winiarski, Artur, et al. Villa La Fleur. Wydanie I. ed., Muza, 2016.

 

Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.

 

Wyspiański: Katalog Wystawy Dzieł Ze Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = Catalogue of the Exhibition of Works from the Collection of the National Museum in Krakow. Wydanie trzecie, uzupełnione. ed., Muzeum Narodowe, 2019.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.
 

Jaśkowiak, Edyta. Wędrujące Obrazy: Małgorzata Mirga-Tas. Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022.Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.

Winiarski, Artur. Jean Lambert Rucki. Wydanie I. ed., Muza SA, 2017.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.
 

Kościoły i Klasztory Rzymskokatolickie Dawnego Województwa Brzeskolitewskiego. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.
 

Bočvarova Plavevska, Marika. Skopje: Miasto, Architektura i Sztuka Solidarności = City, Architecture and Art of Solidarity. Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019.Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.

Fot. Kosycarz: Niezwykłe Zwykłe Zdjęcia Drogi Królewskiej w Gdańsku. Kosycarz Foto Press KFP, 2019.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.


 

Kolekcja Toruńska: Zbiory Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu = Toruń Collection : the Collection of the Centre of Contemporary Art Znaki Czasu in Toruń. Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu", 2013.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.
 

Dąbrowska, Urszula. Sybir - Pamięć - Muzeum. Muzeum Pamięci Sybiru, 2021.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.
 

Bojarov, Andrij. Włodzimierz Puchalski: Domowroty = Povernennâ = Homecoming. Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022.Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.

Winiarski, Artur, et al. Henri Hayden. Wydanie I. ed., Muza, 2013.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.
 

Maurice Mendjizky. Wydanie I. ed., Muza, 2014.Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.

Winiarski, Artur. Joseph Pressmane. Wydanie I. ed., Colonel S.A, 2019.Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.

Muszkowska, Maria. Nathan Grunsweigh. Wydanie I. ed., Colonel S.A, 2020.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.
 

Nykiel, Beata K., et al. Sztuka w Mundurze: Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918 = Art in Uniform : the War Graves Department in Kraków 1915-1918. Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022.


Rasos Rimickaitės, Lietuvos kultūros atašė Lenkijoje, dovana.
 

Tung, Chʻen-sheng. Paintings of Beijing Opera Characters. Zhaohua Publishing House, 1981.
Volterra: New Complete Guidebook to the City. Editrice Giusti Di Becocci, 1997.

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius)