Biblioteka

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 


Adlojada: Prawo i Kultura. Muzeum Narodowe, 2016.
Adlojada: Ekonomia i Kultura. Muzeum Narodowe, 2015.
Adlojada: Kultura i Profanacje. Muzeum Narodowe, 2015.
Młodzi Twórcy Kultury. Biuro Prezydenta Ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku, 2017.
Kramarz, Andrzej, and Siemaszkiewicz, Witold. Rzeczy =: Things. Muzeum Etnograficzne Im. Seweryna Udzieli, 2008.
6. Międzynarodowe Spotkania Ze Sztuką: Unia Sztuk - Unia Artystów w 450 Roczicę Podpisania Unii Lubesskiej. [Muzeum Lubelskie], 2017.
Franczak, Ludomir. Nowy Dom: Subiektywny Przewodnik Po Dzielnicy Węglin = New House : Subjective Guide to the Węglin District. Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin", 2014.
Wznosząc Się o Własnych Skrzydłach: Sztuka Początku XX Wieku Na Łotwie = Taking to the Air : Art in Latvia at the Beginning of the 20th Century : Katalog Wystawy : Muzeum Narodowe w Szczecinie 27 Paẑdziernika 2004 - 15 Stycznia 2005 : Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Rzeẑby Im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni 28 Stycznia - 13 Marca 20050. Valsts, 2005.
Bartosz, Antoni, et al. Stanisław Baj, Malarz/Painter: Obojętnie, Gdzie to Jest Na Świecie = No Matter Where Is It in the World. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2019.
Leśniakowska, Marta, et al. Nieswojość. Wydanie I. ed., Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy ; Akademia Sztuk Pięknych Im. Jana Matejki, 2019.
Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej Orońsko 2017 =: International Platform of Academic Cooperation. Centrum Rzeźby Polskiej, 2018.
Kto, Gdzie =: Who Where. Muzeum Etnograficzne Im. Seweryna Udzieli, 2016.
Pieleszek, Jakub. Kolekcja Motyli. Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin", 2012.
Szczerski, Andrzej. The City Is Born: Modernism in Gdynia between the Wars. Gdynia City Museum, 2014.
Przedmioty: Galeria Designu Polskiego XX i XXI Wieku = Objects : Gallery of Polish Design of the 20th and 21st Centuries. Muzeum Narodowe, 2021.
Schwarzer, Bernd. Polska, Europa: Obrazy 1975-2014 Bernda Schwarzera = Polen, Europa : Bilder 1975-2014 Bernd Schwarzer. Atelier Bernd Schwarzer, 2014.
Przekroje: Galeria Architektury Polskiej XX i XXI Wieku = Sections : Gallery of Polish Architecture of the 20th and 21st Centuries. Muzeum Narodowe, 2021.
Kacprzak, Dariusz, et al. Sztuka Szczęśliwych Ludzi: Malarstwo Na Bornholmie w XIX i XX Wieku : Muzeum Narodowe w Szczecinie, 6.10.2018-17.03.2019 = Kunst Fra Lykkelige Mennesker : Maleri På Bornholm i Det 19. Og 20 Århundrede : Nationalmuseet i Szczecin, 6.10.2018-17.03.2019 = Art of Happy People : Painting on Bornholm in the 19th and 20th Centuries : The National Museum in Szczecin, 6.10.2018-17.03.2019. Muzeum Narodowe, 2018.
Solarz, Ewa, et al. The ABCs of Polish Design: (25 Illustrators Revisit 100 Iconic Designs). Wytwórnia, 2017.
Wydobyte z Popiołów: Przedmioty Osobiste Ofiar Niemieckiego Obozu Zagłady w Sobiborze = Recovered from the Ashes : Personal Belongings of the Victims of the German Death Camp in Sobibór. Państwowe Muzeum Na Majdanku, 2018.
Morze: Od Estetyki Do Globalnej Ekonomii : 10. Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej = Troubled Water :from Aesthetics to the Global Economy : 10. Baltic Contemporary Art Biennial. Fundacja Mare Articum : Muzeum Narodowe, 2015.
Uchowicz, Katarzyna. Awers/Rewers: Architekt Bohdan Lachert. Muzeum Architektury We Wrocławiu, 2018.
Kubiak, Szymon Piotr, et al. Szczecińskie Awangardy =: Stettiner Avantgarden. Muzeum Narodowe : Zachęta Sztuki Współczesnej : Wydawnictwo Artystyczno-Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki, 2017.
Strzebońska, Anna. Bibliografia Dorobku Naukowego Pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991-2016 =: Bibliography of the Scientific Output of International Cultural Centre Researchers 1991-2016. Międzynarodowe Centrum Kultury, 2017.
Konteksty : Polska Sztuka Ludowa : Antropologia Kultury, Etnografia, Sztuka, 1990.
Kubiak, Szymon Piotr. Daleko Od Moskwy: Gérard Singer i Sztuka Zaangażowana. Muzeum Narodowe, 2016.
Abel, Tiina, and Kubiak, Szymon Piotr. Oswajanie Modernizmu: Sztuka Estońska 1. Połowy XX Wieku : Wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie 10.12.2010-27.02.2011, Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie 05.05.2011-04.07.2011 = Adapting Modernity : Classics of Estonian Art in the First Half of the 20th Century : Exhibition at the National Museum in Szczecin, 10.12.2010-27.02.2011, Exhibition at the National Museum in Warsaw, 05.05.2011-04.07.2011. Eesti Kunstimuuseum - Kumu, 2010.
Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2012.
Zychowicz, Izabella. The Royal Łazienki. The Royal Łazienki Museum, 2018.
Szymaniak, Maciej. A Guide to the Former Imperial Castle in Poznań. Centrum Kultury Zamek, 2014.
Srp, Karel, et al. Czas Przełomu: Sztuka Awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 = Years of Disarray : Art of the Avant-Garde in Central Europe 1908-1928. Wydanie pierwsze. ed., Arbor Vitae Societas ; Międzynarodowe Centrum Kultury = International Cultural Centre, 2019.
Nietak-t : Mit - Miejsce - Historia, 2010.
Nietak-t : Mit - Miejsce - Historia, 2010.
Orońsko : Kwartalnik Rzeźby, 1993.
100 Lat Muzeum w Szczecinie =: 100 Jahre Museum in Stettin. Muzeum Narodowe, 2013.
Kubiak, Szymon Piotr. Postscriptum 1914: Wojna / Krieg. Muzeum Narodowe, 2014.
Sąd Ostateczny Hansa Memlinga: Losy, Prawo, Symbole. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2019.
OPWA: Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej : Orońsko 2016 = OPWA : All-Poland Platform of Academic Cooperation : Orońsko 2016. Centrum Rzeźby Polskiej, 2015.
OPWA: Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej : Orońsko 2015 = OPWA : All-Poland Platform of Academic Cooperation : Orońsko 2015. Centrum Rzeźby Polskiej, 2015.
Meschede, Friedrich. Marlena Kudlicka. DISTANZ, 2016.
Bank Pekao Project Room 2017. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2018.
Abakanowicz, Magdalena. Magdalēnas Abakanovičas Visumā =: Tekstils Un Tēlniecība = W Przestrzeni Magdaleny Abakanowicz : Tkanina i Rzeźba = Into the Space of Magdalena Abakanowicz : Textile Und Sculpture. Latvijas Nacionālais Mākslas Muzejs, 2019.