• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 

  Laikas Ir Idėjos: Filosofijos Istorijos Baruose. Mintis, 1980.
  Balade, David. Motifs Celtiques. Nouvelle ed., Editions Ouest-France, 2007.
  Zweig, Stefan. Erazmo Roterdamiečio Triumfas Ir Tragedija. Vyturys, 1991.
  Nietzsche, Friedrich Wilhelm. Stabų Saulėlydis, Arba Kaip Filosofuojama Kūju. Vaga, 2012.
  Pavilionis, Rolandas. Kalba. Logika. Filosofija =: Язык. Логика. Философия = Language. Logic. Philosophy : Šiuolaikinių Loginių-Filosinių Kalbos Koncepcijų Analizė. Mintis, 1981.
  Berkeley, George. Trys Dialogai. Versus Aureus, 2005.
  Gellner, Ernest. Tautos Ir Nacionalizmas. Pradai, 1996.
  Klasikinės Anglakalbės Poezijos Perlai =: Gems of Classic English Poetry : Prarastojo Rojaus Ilgesys. Alumnus, 2017.
  Brown, Peter. Augustinas Iš Hipono: Biografija. Taura, 1997.
  The Cambridge Companion to Wittgenstein. Reprinted. ed., Cambridge University Press, 1999.
  Kierkegaard, Søren. Laukų Lelija Ir Padangių Paukštis: Trys Dieviškos Prakalbos. Vaga, 1997.
  Murray, Peter, and Murray, Linda. The Penguin Dictionary of Art and Artists. Reprinted with revisions. ed., Penguin, 1989.
  Πλάτων Great Dialogues of Plato: Complete Text of the Republic, the Apology, Crito, Phaedo, Ion, Meno, Symposium. Sixteenth printing. ed., New American Library, 1956.
  ČIurlionis, Mikalojus Konstantinas. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Korespondencija = Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Korespondencja. 1892–1906. Nacionalinis M.K. Čiurlionio Dailės Muziejus, 2019.
  Kelly, Michael. A Hunger for Aesthetics: Enacting the Demands of Art. Columbia University Press, 2012.
  Hisamatsu, Shin'ichi. Critical Sermons of the Zen Tradition: Hisamatsu's Talks on Linji. University of Hawai'i Press, 2002.
  Foucault, Michel. The Foucault Reader. Vintage Books ed., Vintage Books, a Division of Random House Inc, 2010.
  Zubovas, Rokas. M.K.Čiurlionis. Kūriniai Fortepijonui: [Albumas   Garso Įrašai]. Impetus Musicus, 2010.
  Confucius. Apmąstymai Ir Pašnekesiai =: Lun Yu. Pradai, 1994.
  Λουκιανός Dievai, Heteros, Pranašai. Vaga, 1975.
  Heidegger, Martin. Būtis Ir Laikas. Technika, 2014.
  Albers, Josef. Interaction of Color: Unabridged Text and Selected Plates. Revised ed., Yale University Press, 1975.
  Jokubaitis, Alvydas. Postmodernizmas Ir Konservatizmas: [Straipsnių Rinkinys]. Naujasis Lankas, 1997.
  Salij, Jacek. Pokalbiai Su Šventuoju Augustinu. Logos, 1996.
  Merton, Thomas. Nė Vienas Žmogus Nėra Sala. Katalikų Pasaulio Leidiniai, 2010.
  Darbas: Kapitalizmas, Ekonomika, Pasipriešinimas. Kitos Knygos, 2016.
  Takenobu Igarashi: Design and Fine Art. Graphis Inc, 2018.
  Lietuvių Kalbos Skyryba: Taisyklės, Komentarai, Patarimai. Mokslo Ir Enciklopedijų Leidybos Centras, 2020.