• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 

  Guzevičiūtė, Rūta, 1949-  Žydų kostiumo klajonės laike ir erdvėje = Скитания еврейского костюма во времени и пространстве / Rūta Guzevičiūtė ; [перевод и редакция Георгия Ефремова]. Vilnius : Naujoji Romuva, 2017.  245, [2]; 125, [2] p. :  iliustr. ;  24 cm. ISBN  9786098035476;.
  Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas, XV a. – XX a. I pusė / [sudarytoja Aušra Kavaliauskienė] ; [redkolegija: Audronė Bliujienė ... [et al.] ; [tekstų autoriai Asta Adomaitytė ... [et al.] ; [dailininkė Jolanta Gegelevičiūtė]. [Vilnius] : [Standartų spaustuvė] ; Klaipėda : Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2017.  151 p. :  iliustr. ;  28 cm. ISBN  9786098180305;.

  Skerstonas, Eugenijus, 1958-  Meniniai audiniai : personažų išvaizdos triumfas / Eugenijus Skerstonas ; [dailininkas Arūnas Prelgauskas]. Vilnius : Žara, 2020.  249 p. :  iliustr. ISBN  9789986343431;.
   

   Pyramid or pillars : unveiling the status of women in arts and media professions in Europe / edited by Danielle Cliche, Ritva Mitchell and Andreas Joh. Wiesand. Bonn : ARCult Media, 2000.  328 p ;  24 cm. ISBN  3930395363;.
  Wicher, Sebastian  Ślad piórka : rzecz o twórczości Henryka Wilka (1935-2016) / autorzy rozdziałów: Sebastian Wicher, Halina Wilk, Ewa Wilk-Będkowska ; redakcja, kwerenda, przypisy, dobór ilustracji Sebastian Wicher. Białystok : Galeria Sleńdzińskich, 2017.  300 p. :  ilustr. ;  29 cm. ISBN  9788364413223;.
   Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje : mokslinių straipsnių rinkinys : knyga skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms paminėti / [sudarytoja Nida Gaidauskienė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.  398, [2] p. :  iliustracijos, faksimilės, natos ;  24 cm. ISBN  9786094251979;.
  Daunora, Zigmas Jonas, 1934-,  Valstybė – metropolinis rajonas – sostinė : koordinuotos urbanistinės plėtros posovietinėje Lietuvoje klausimai : monografija / Zigmas Jonas Daunora. Vilnius : Kultūrinių iniciatyvų grupė Kvadratas, 2019.  171, XI puslapiai :  iliustracijos, žemėlapiai ;  24 cm. ISBN  9786099612805;.
   Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. [T.] 13, Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; sudarytoja ir mokslinė redaktorė Odeta Žukauskienė ; viršelio dailininkė Vilija Sakalauskė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019.  287 puslapiai :  iliustracijos, portretai ;  25 cm. ISBN  9786098231113;.
  Zovienė, Danutė, 1954-,  Augustinas Savickas / Danutė Zovienė ; sudarytojai Danutė Zovienė, Raimondas Savickas ; dailininkė Vida Kuraitė ; fotografai Arūnas Baltėnas, Antanas Lukšėnas. Vilnius : Savicko paveikslų galerija, 2019.  222 puslapiai, 2 nenumeruoti puslapiai :  iliustracijos, nuotraukos ;  31 cm. ISBN  9786099610801;.
  Janulis, Vaidotas, 1957-,  Grafika, piešiniai, objektai : [katalogas] / Vaidotas Janulis. [Šiauliai] : Maisara, 2017.  80 puslapiai :  iliustracijos ;  30 cm. ISBN  9786098186017;.
  Dziubkowa, Joanna.  Vanitas : portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych : muzeum Narodowe w Poznaniu, listopad 1996 - luty 1997 / Joanna Dziubkowa. Poznań : Muzeum Narodowe, 1996.  315 puslapiai :  iliustracijos ;  33 cm. ISBN  8385296441;.
   Galeria im. Sleńdzinskich w Białymstoku : Aleksander, Wincenty, Ludomir i Julitta Sleńdzińscy / autorzy tekstów: Anna Hendzel-Andreew [ir kiti]. Białystok : Galeria im. Sleńdzinskich w Białymstoku, 2004.  136 puslapiai :  iliustracijos ;  31 cm. ISBN  8390970961;.
  Tarnowska, Magdalena,  Artyści żydowscy w Warszawie 1939 - 1945 / Magdalena Tarnowska. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015.  304 puslapiai :  iliustracijos ;  25 cm. ISBN  9788371817304;.
  Langmuir, Erika,  Imagining childhood / Erika Langmuir. New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, 2006.  263 puslapiai, 1 nenumeruotas puslapis :  iliustracijos ;  28 cm. ISBN  0300101317;.
   The international design yearbook 2003 / general editor: Jennifer Hudson ; design director: Karim Rashid, design: Nomad-ic. London : Laurence king Publishing, 2003.  240 puslapiai :  iliustracijos ;  30 cm. ISBN  1856693287;.