• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 

  Litvakų dailė privačiose Lietuvos kolekcijose = Litvak art in private Lithuanian collections / [sudarytoja ir tekstų autorė] Vilma Gradinskaitė ; [vertėjai Diana Guogienė, Irena Paškauskienė, Aleksandra Fomina] ; [dailininkė Sigutė Chlebinskaitė] ; [fotografai Arūnas Baltėnas, Antanas Lukšėnas]. : Vilnius : Lewben Art Foundation [etc.], 2015.
  Peradresuota = Readdressed. [D.] 1, Lietuvių ir litvakų tapyba Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje = Lithuanian and Litvak Painting in the Lithuanian expatriate art foundation / [sudarytoja ir tekstų autorė Rasa Andriušytė-Žukienė] ; [vertėja Diana Guogienė] ; [dailininkė Viktorija Leleivė] ; [fotografijos Arūnas Baltėnas]. : [Vilnius] : Lewben Art Foundation : Lietuvos išeivijos dailės fondas, [2016].

  Peradresuota = Readdressed. [D.] 2, Lietuvių ir litvakų grafika, skulptūra, fotografija, šiuolaikinis menas Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje = [sudarytoja ir tekstų autorė Rasa Andriušytė-Žukienė] ; [vertėja Diana Guogienė] ; [dailininkė Viktorija Leleivė] ; [fotografijos Arūnas Baltėnas]. : [Vilnius] : Lewben Art Foundation : Lietuvos išeivijos dailės fondas, [2017].
   
  Ajauskas, Valentinas, 1948- / Minčių tėkmė : grafika, tapyba : [albumas] / Valentinas Ajauskas. : [Vilnius] : V. Ajauskas, [2015].
  Repšys, Petras, 1940- / Petras Repšys. Piešiniai = Petras Repšys. Drawings : [parodos katalogas, 2019 m. spalio 1-31 d., Vilnius] / [sudarytojos ir tekstų autorės] Kristina Kleponytė-Šemeškienė, Jurga Minčinauskienė ; [vertėja Daina Valentinavičienė] ; [dizaineris Gedas Čiuželis] ; [fotografai Algimantas Aleksandravičius, Arūnas Baltėnas, Gedas Čiuželis]. : Vilnius : Vilniaus grafikos meno centras, [2019].
  Po Italijos saule. XVIII a.-XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje, paroda (2017-2018 : Vilnius) / Po Italijos saule : XVIII a.-XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje. D. 1, Istorinė apžvalga. Katalogas / [sudarytojos: Dalia Tarandaitė, Rūta Janonienė, Giedrė Jankevičiūtė] ; [katalogo aprašų autorės: Dalia Tarandaitė, Rasa Adomaitienė, Rima Rutkauskienė] ; [dailininkė Lina Bastienė] ; [fotografai Antanas Lukšėnas, Irena Aleksienė, Jonas Malinauskas, Piotr Jamski, Andrzej Ring, Lech Sandzewicz (p. 31)]. : Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2019.
  Po Italijos saule. XVIII a.-XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje, paroda (2017-2018 : Vilnius) / Po Italijos saule : XVIII a.-XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje. D. 2, Albumas / [sudarytojos ir aprašų autorės Dalia Tarandaitė, Rūta Janonienė, Giedrė Jankevičiūtė] ; [dailininkė Lina Bastienė] ; [fotografai Antanas Lukšėnas, Irena Aleksienė]. : Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2019.
  Eva Kubbos: tarp horizontų, paroda (2018-2019 : Vilnius) / Eva Kubbos: tarp horizontų = Eva Kubbos: between Dimensions : tapyba, grafika : parodos katalogas [2018–2019, Vilnius] / [sudarytoja Ilona Mažeikienė] ; [vertėjos Aušra Simanavičiūtė, Birutė Pankūnaitė, Justė Janulevičiūtė] ; [dailininkė Rūta Mozūraitė]. : Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2019.
  Sauka, Šarūnas, 1958- / Šarūnas Sauka : [albumas] / [sudarytoja Ramutė Rachlevičiūtė] ; [dailininkė Ramunė Januševičiūtė] ; [tekstų autoriai Jūratė Baranova, Agnė Narušytė, Sigitas Parulskis, Šarūnas Sauka, Monika Saukaitė] ; [anglų kalbos vertėjai Jūratė Baranova, Jurij Dobriakov, Irena Jomantienė, Agnė Narušytė]. : Vilnius : Maldžio fondas, 2017.
  Karsavinas, Levas, 1882-1952. / Apie tobulybę / Levas Karsavinas. : [Vilnius] : Hubris, [2019].
  Deleuze, Gilles, 1925-1995. / Kas yra filosofija? / Gilles Deleuze, Félix Guattari ; iš prancūzų kalbos vertė Daina Habdankaitė ir Nijolė Keršytė. : Vilnius : Jonas ir Jokūbas, 2019.
  Pokalbis su Čiurlioniu = Tête-à-tête with Čiurlionis : Jūratė Bučmytė, Albertas Krajinskas : akvarelė, piešiniai, grafika : parodos katalogas [2017, Kaunas] : akvarelė : piešiniai : grafika / [tekstas: Monika Fayard] ; [vertėjos Palmyra Sakalauskienė, Violeta Cautaz] ; [dizainas Albertas Krajinskas]. : Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2017.
  Червонная, Светлана Михайловна, 1936- / Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy / Swetłana M. Czerwonnaja ; [fragmenty tekstu pierwotnego z języka rosyjskiego i niemieckiego tłumaczyła Joanna Książek]. : Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2008.
  Hargreaves, Andy, 1951- / Profesinis kapitalas : ugdymo pertvarka kiekvienoje mokykloje / Andy Hargreaves, Michael Fullan ; [viršelį kūrė Eglė Raubaitė]. : Vilnius : Eugrimas, 2019.
  Kojima, Ryo, 1956- / Tarpkultūrinių ryšių ir lyginamosios intelektinės istorijos takoskyra : straipsnių rinkinys / Rio Kodžima ; Vytauto Didžiojo universitetas ; [viršeliui panaudoti dailininkės Jurgitos Gerlikaitės autoriniai darbai "Deira" ir "Lietus"]. : Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019.
  Chomsky, Avram Noam, 1928- / Tikslai ir vizijos : [straipsnių rinkinys] / Noam Chomsky ; [iš anglų kalbos vertė ir įvadą parašė Kasparas Pocius]. : Kaunas : Kitos knygos, [2006].
  Alekna, Romualdas, 1931- / Leonas Žuklys : skulptūra / Romualdas Alekna ; [dailininkas Kostas Katkus]. : Vilnius : Petro ofsetas, 2004.
  Lietuvių liaudies menas = Lithuanian folk art : iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių = from the collections of the Lithuanian Art Museum / [sudarytojos Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Marija Kuodienė, Irena Ūdraitė] ; [vertėja Albina Strunga] ; [dailininkė Loreta Uzdraitė] ; [fotografai Antanas Lukšėnas, Tomas Kapočius (geležiniai kryžiai), Konstantinas Karašauskas (skrynios)]. : Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2018.
  Bernotas, Simonas, 1993- / Reivas : [eilėraščiai] / Simonas Bernotas ; [dizainerė Agnė Dautartaitė-Krutulė] ; [fotografė Goda Gurinskaitė]. : Vilnius : Versus, [2019].
  Cicero, Marcus Tullius, 106 pr. Kr.-43 pr. Kr. / Apie lemtį / Ciceronas ; iš lotynų kalbos vertė, įvadą ir komentarą parašė Živilė Pabijutaitė. : Vilnius : Jonas ir Jokūbas, 2019.
  Lipman, Matthew, 1923-2010. / Mąstymas švietimo sistemoje / Matthew Lipman ; iš anglų kalbos vertė Rita Sliesarevaitė ; [viršelį kūrė Eglė Raubaitė]. : Vilnius : Eugrimas, 2019.
  Mekas, Jonas, 1922-2019. / A dance with Fred Astaire / Jonas Mekas ; [edited by Johan Kugelberg, Jonas Mekas, and Sebastian Mekas]. : New York : Anthology Editions, 2017.
  Gasiulytė, Elena. / Lietuvos vizionierės : 10 įspūdžiografijų / Elena Gasiulytė ; piešė Miglė Anušauskaitė. : Vilnius : Tyto alba, 2019.
  Vakarykščio pasaulio atgarsiai : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms / [sudarytojai Margarita Matulytė, Romualdas Juzefovičius, Rimantas Balsys] ; [dailininkai: Gediminas Akelaitis, Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė]. : Vilnius : Lietuvos dailės muziejus :, 2018.