VDA bibliotekos ekslibrisas buvo atrinktas lapkričio mėnesio knygos ženklu projekte Lietuvos ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.: enciklopedinio žinyno rengimas.

Pastaruosius kelerius metus VDA biblioteka ir muziejus prisideda prie šio projekto įgyvendinimo, analizuodami savo mažosios grafikos rinkinius ir šią medžiagą pateikdami „Lietuvos ekslibriso kūrėjų XX–XXI a.: enciklopedinio žinyno“ rengėjams. 

Bibliotekos Retų spaudinių skaitykloje saugomas Akademijos absolventės grafikės Daivos Lagauskaitės ekslibrisas yra pristatomas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos socialiniame tinkle kartu su klausimu: „Koks augalas pavaizduotas šiame ekslibrise?“. Šį augalą tyrinėjo lietuvių botanikė Aldona Petronėlė Peseckienė. 

Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje (senų ir retų spaudinių skyriuje bei bendruosiuose fonduose) yra saugomi studentų mokslinės draugijos (SMD), veikusios XX a. II pusėje tuometiniame LTSR Valstybiniame dailės institute ir/ar Vilniaus valstybiniame dailės institute, veiklos metraščiai. Juose pateikiama įvairialypė studentiškos kūrybinės veiklos medžiaga: originalūs kūrybiniai darbai arba jų nuotraukos, studentų parodų sąrašai, studentiškų kelionių nuotraukos bei aprašymai, įvairių ataskaitinių susirinkimų (socialistinio laikmečio aktualijų tuometiniame institute medžiaga, SMD draugijos metinės ataskaitos ir kt.). Minėtuose metraščiuose ir saugoma XX a. II pusės ekslibrisų, sukurtų studijų metais, laisvu nuo paskaitų metu, kolekcija. Kolekcija labai įvairi tematiškai – nuo tipiškų 7-8 dešimtmečio siužetų, liaudies meno motyvų, iki šaržinio tipo ekslibrisų, kurtų studijų kurso draugams. Ekslibrisai sukurti nuo 1959-ųjų iki 1985-ų metų. Vyraujanti technika – iškilioji spauda (linoleumo, medžio, kartono  raižinys). Tačiau devinto dešimtmečio pradžioje atsiranda ir šilkografijos technika atlikti kūriniai. Įspūdingai atrodo aklojo įspaudo technika atlikti ekslibrisai. Drąsiai galima teigti, kad aktyviai kūrę studentai, baigus institutą tapo žymiais menininkais, kurių ekslibrisų ir kitų kūrinių galima sutikti ir šiandieniniame Vilniaus dailės akademijos muziejaus fonde.

VDA bibliotekos direktorė Rūta Kuodienė, 2022 m. lapkričio 8 d.

VDA muziejaus ekslibriso plakatas ir klausimas buvo paskelbtas š. m. spalio mėnesį.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos ekslibrisų kūrėjais (pokalbiai, vaizdo įrašai) ir atliktais projekto darbais: https://savb.lt/lt/be-kategorijos/kitos-projekto-iniciatyvos/