VDA biblioteka kviečia į knygų ir rankraščių parodą, skirtą paminėti 225–ąjį Tapybos ir piešimo katedros įsteigimo jubiliejų. 

Parodos veiks nuo lapkričio 10 d. iki lapkričio 16 d. 15 val. VDA bibliotekos Meno skaitykloje (Vilnius, Maironio g. 6, 208 kab.).

Parodoje bus galima pavartyti leidinius ir dokumentus, atskleidžiančius Lietuvos tapybos istoriją nuo 1797 m., kai buvo įkurta dabartinės VDA Tapybos katedros pirmtakė – Vilniaus universiteto Tapybos ir piešimo katedra. Anot doc. dr. Rasos Butvilaitės Petrauskienės, ši katedra veikė ilgiausiai (iki 1832 m.) ir išugdė daugiausia menininkų, palyginus su kitomis vaizduojamųjų menų katedromis Universitete. 

[Šaltinis: VDA biuletenis, p. 3]

Plačiau susipažinti su VDA Tapybos katedra ir jos istorija galite dalyvaudami konferencijoje.