EN version

Iki š.m. gruodžio 8 d. VDA bendruomenei suteikta laikina prieiga prie Education Source Ultimate (EBSCOhost) duomenų bazės. Prieinami švietimo ir ugdymo mokslo viso teksto el. leidiniai: daugiau kaip 2500 el. žurnalų ir daugiau kaip 500 el. knygų, įskaitant akademinius leidinius, statistikos metraščius, konferencijų pranešimus bei ugdymo testus. Išskiriamos disciplinos: aukštasis mokslas; mokymo metodai; kūrybiškumo ugdymas; suaugusiųjų, karjeros ir profesinis švietimas; ugdymo(si) vertinimas; švietimo vadyba; švietimo istorija bei kitos. Duomenų bazę praturtina ugdymo terminų žodynas (Thesaurus) bei videomedžiaga (daugiau kaip 400 įrašų).


Kai kurie pažymėtini el. žurnalai (nuotolinė prieiga):

Art, Design & Communication in Higher Education


Creative Arts in Education & Therapy


Creativity Research Journal


Designs for Learning


International Journal of Art & Design Education


International Journal of Education through Art


Studies in Art Education


Teaching Artist Journal


Visual Arts Research


Visual Inquiry: Learning & Teaching Art


Prieigos būdai:

1. Iš VDA kompiuterių tinklo – laisva prieiga per EBSCOhost.
2. Nuotolinė prieiga per EZproxy.

Jei turite klausimų ar atsiliepimų, prašome kreiptis el. paštu vaida.jankauskaite@vda.lt


Primename, kad daugiau elektroninių šaltinių galite rasti prenumeruojamosetestuojamose ir atviros prieigos duomenų bazėse.