EN version

2023 m. bakalauro (dailėtyros ir kuratorystės studijų programos), vientisųjų ir magistro (visų studijų programų) baigiamieji darbai talpinami eLABa talpykloje pagal 2021 m. gruodžio 15 d. VDA Rektoriaus įsakymu Nr. VĮU-66 patvirtintą VDA dokumentų įkėlimo į eLABa talpyklą tvarkos aprašą.


Kviečiame baigiamųjų darbų autorius ir jų vadovus dalyvauti konsultacijose.


Talpinimo procesą sudaro trys etapai:

  1. Studentas įkelia savo užbaigtą baigiamąjį darbą (perduoda darbo vadovui eLABa talpykloje). Įkeliamą menų studijų krypčių baigiamąjį darbą sudaro tiriamasis rašto darbas ir kūrybinis projektas. Rekomenduojame tai atlikti likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki gynimo. Išimties tvarka užbaigtą kūrybinę darbo dalį galima atsiųsti vėliau el. paštu etd.elaba@vda.lt (ją į talpyklą įkels atsakingas bibliotekininkas).
  2. Darbo vadovas patvirtina darbą, susipažinęs su darbo teksto originalumo ataskaita (jei neturi pastabų, perduoda studentui pasirašyti / atsispausdinti eLABa talpykloje) – rekomenduojama atlikti likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki gynimo. Svarbu! Darbą turėtų patvirtinti menotyros krypties bakalauro / magistro darbo vadovas; arba vadybos krypties magistro darbo vadovas; arba menų krypčių vientisųjų / magistro studijų baigiamojo darbo tiriamojo rašto darbo vadovas.
  3. Studentas patvirtina elektroninę licencinę sutartį (perduoda darbą gynimui eLABa talpykloje) – rekomenduojama atlikti likus ne mažiau kaip 5  kalendorinėms dienoms iki gynimo. 

Talpinimas vyksta pagal grafikus, suderintus su studijų programas kuruojančiais padaliniais.


Dokumentai:

Daugiau informacijos.