EN version

2022 m. bakalauro (dailėtyros ir kuratorystės studijų programos), vientisųjų ir magistro (visų studijų programų) baigiamieji darbai talpinami eLABa talpykloje pagal 2021 m. gruodžio 15 d. VDA Rektoriaus įsakymu Nr. VĮU-66 patvirtintą VDA dokumentų įkėlimo į eLABa talpyklą tvarkos aprašą.


Talpinimo procesą sudaro trys etapai:

  1. Studentas įkelia savo baigiamąjį darbą, sudarytą iš tiriamosios ir kūrybinės dalių, (perduoda darbo vadovui) – rekomenduojama atlikti likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki gynimo. Užbaigtą kūrybinę darbo dalį galima atsiųsti vėliau el. paštu etd.elaba@vda.lt (ją į talpyklą įkels atsakingas bibliotekininkas).
  2. Darbo vadovas patvirtina darbą, susipažinęs su darbo teksto originalumo ataskaita (jei neturi pastabų, perduoda darbo autoriui pasirašyti / atsispausdinti) – rekomenduojama atlikti likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki gynimo. Svarbu! Darbą turėtų patvirtinti menotyros krypties bakalauro / magistro darbo vadovas; arba vadybos krypties magistro darbo vadovas; arba menų krypčių vientisųjų / magistro studijų baigiamojo darbo tiriamosios dalies vadovas.
  3. Studentas patvirtina elektroninę licencinę sutartį (perduoda darbą gynimui) – rekomenduojama atlikti likus ne mažiau kaip 5  kalendorinėms dienoms iki gynimo

Talpinimas vyksta pagal grafikus, suderintus su studijų programas kuruojančiais padaliniais.


Kviečiame baigiamųjų darbų autorius ir jų vadovus dalyvauti kontaktinėse konsultacijose (205 auditorija, Maironio g. 6, Vilnius):

  • Gegužės 18 d. 10.00–11.30 val.
  • Gegužės 25 d. 10.00–11.30 val.
  • Gegužės 31 d. 14.00–15.30 val.
  • Birželio 6 d. 10.00–11.30 val.
  • Birželio 8 d. 14.00–15.30 val.

Individualios konsultacijos teikiamos el. paštu etd.elaba@vda.lt ir tel. nr.: (8 5) 2105457.


Dokumentai


Daugiau informacijos.