Pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos tvarkaraštis

Dailės kryptis
Dizaino kryptis
Medijų meno kryptis
Meno objektų restauravimo kryptis
Architektūros kryptis