2023 m. bendrojo priėmimo datos

Pagrindinis priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2023-06-01 – 2023-07-28 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2023-08-02 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2023-08-03 8 val. – 2023-08-04 16 val. 
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas  2023-08-02 15 val. – 2023-08-04 16 val. 

Papildomo priėmimo pirmasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2023-08-07 15 val. – 2023-08-10
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2023-08-16 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose  2023-08-17 8 val. – 2023-08-18 16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2023-08-16 15 val. – 2023-08-18 16 val. 

Papildomo priėmimo antrasis etapas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje

2023-08-21 15 val. – 2023-08-24
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2023-08-28 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose  2023-08-29 8 val. – 2023-08-30 17 val. 
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2023-08-28 15 val. – 2023-08-30 17 val. 
   
Pavasario stojamųjų egzaminų sesija
Registracija į pavasario stojamuosius egzaminus 2023-03-01 – 2023-03-12
Sesija 2023-03-13 – 2023-03-31

Stojamųjų egzaminų sesija*

Sesija 2023-06-13 – 2023-07-25
Rezultatų paskelbimas Iki 2023-07-27 

* – Jei papildomo priėmimo metu atsirastų poreikis, gali būti organizuojama trumpa stojamųjų egzaminų sesija.