Stojamųjų egzaminų į menų kryptis aprašas

Stojamųjų egzaminų į dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo krypčių pirmos pakopos studijų programas tvarkos aprašas (atsisiųsti pdf)

Būtina žinoti:

Dvi stojamųjų egzaminų sesijos

 • pavasario išankstinė egzaminų sesija (prašymai dalyvauti stojamuosiuose egzaminuose pildomi 2023 m. kovo 1–12 d.) ir vasaros pagrindinė egzaminų sesija (prašymai dalyvauti stojamuosiuose egzaminuose, t. y. dalyvauti bendrajame priėmime, pildomi nuo 2023 m. birželio 1 d.).
 • Stojamųjų egzaminų vykdymo tvarkaraštis skelbiamas likus ne mažiau negu 1 mėn. iki egzaminų sesijos pradžios.
 • Stojantieji, egzaminą laikę pavasario išankstinės egzaminų sesijos metu, nuo birželio 1 d. LAMA BPO BPIS privalo pateikti prašymą dalyvauti bendrajame priėmime. Pavasario išankstinės egzaminų sesijos metu laikytas stojamasis egzaminas negali būti perlaikomas vasaros pagrindinės egzaminų sesijos metu, tačiau gali būti laikomas kitos meno studijų krypties egzaminas.
 • Stojantieji, nelaikę numatytų stojamųjų egzaminų arba jų neišlaikę, konkurse į studijų programą nedalyvauja.

Stojamųjų egzaminų turinys

 • Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys: kūrybinių darbų aplankas (portfolio) ir stojamasis pokalbis (motyvacinis pokalbis).
 • Kūrybinių darbų aplankas ir motyvacinis pokalbis yra vertinami atskirais įvertinimais. 
 • Stojantieji registruotis Bendrojo priėmimo informacinės sistemoje (BPIS)  ir į savo prašymą įtraukti menų studijų krypčių grupės studijų programas, į kurias numatyta laikyti egzaminus, gali ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki stojamojo egzamino pradžios atitinkamoje studijų programų grupėje. Po registracijos, stojamųjų egzaminų skiltyje, yra priskiriami visi prašyme nurodytoms studijų programoms reikalingi laikyti stojamieji egzaminai.
 • Kūrybinių darbų aplankas teikiamas tik skaitmeniniu formatu. Atlikus registraciją BPIS, stojančiajam (-čiajai) el. paštu 24 val. laikotarpyje išsiunčiama darbų aplanko įkėlimo paskyros internetinė nuoroda.
 • Kūrybinių darbų aplankas turi būti įkeltas likus ne mažiau kaip 24 valandos iki numatyto vertinimo. Po įkėlimo darbų aplankas nebegali būti koreguojamas.
 • Stojantysis (-čioji), teikdamas darbų aplanką stojamųjų egzaminų vertinimo komisijai, garantuoja, kad pateikiamas kūrinys (-iai) yra savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatas (kūrinio autorystė yra aiškinama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka). Griežtai draudžiama teikti ne savo kūrinius arba kūrinius, sukurtus dirbtiniu intelektu. Paaiškėjus nesąžiningumo faktui, vertinimo rezultatai anuliuojami ir stojantysis negali toliau dalyvauti priėmimo konkurse.
 • Stojamieji egzaminai vykdomi tik nuotoliniu būdu.
 • Stojamojo egzamino reikalavimai ir vertinimo kriterijai