• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Monika Krikštopaitytė

  Disertacijos tema "Šiuolaikinio Lietuvos autoportreto kaitos veiksniai ir raiška". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

  Konstantinas Bogdanas, iš serijos "Identifikacija. Tėvas ir sūnus". 2000 m.

  Menininkai save vaizduoja taip, kaip nori būti pamatyti kitų. O tas kaip nuolat kinta priklausomai nuo kultūros ir laiko aktualijų. Atvaizdas kuriamas taip, kad išsiskirtų iš kitų (nuostatomis, vaizduote ar vertybėmis) ar su kuo nors susisietų. Todėl svarbu ne tik tai, kaip save mato menininkas, bet ir kieno, ko atžvilgiu yra sukonstruotas jo savivaizdis.

  Šiuo darbu sieksiu ištirti kaip ir kodėl keitėsi autoreprezentacija nuo vėlyvojo sovietmečio iki dabar. Tyrimui naudinga apimti dvi skirtingas epochas ir jų sankirtą todėl, kad santvarkos, intelektinės aplinkos, bendra mentaliteto kaita akivaizdžiai parodo kaip glaudžiai autoportretas yra susijęs su savivoka, o savivoka su menininko statusu. 

  Viena tyrimo dalis yra skirta nustatyti svarbiausiems menininkų savivokos lūžiams - kaitai, o antroji pristato šiuolaikinio Lietuvos autoportreto raišką, skirstymą dalimis grindžiant pagrindiniais autoportreto struktūros elementais: atvaizdu ir tapatybe, bei elgesiu su jais.