• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Doktorantūros skyrius

  Menotyros doktorantai

  Eglė Bagušinskaitė

  Disertacijos tema "Pramoninės revoliucijos įtaka XIX a. II p. – XX a. pr. baldų raidai: Vilniaus gubernijos atvejis". Vadovė dr. Dalia Klajumienė

  Plačiau

   

  Ieva Blinstrubienė

  Disertacijos tema "Istorinių vienuolynų kompleksų pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija". Vadovė dr. (hp) Rūta Janonienė

  Evelina Bukauskaitė

  Disertacijos tema "Žydų kilmės dailininkų įtaka XX a. I p. Lietuvos meninės kultūros modernėjimui". Vadovė dr. (hp) Laima Surgailienė

  Plačiau

   

  Jurij Dobriakov

  Disertacijos tema "Lietuvos medijų meno suklestėjimas ir išnykimas XXI a. 1-ajame dešimtmetyje". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

  Rolandas Gustaitis

  Disertacijos tema "Paparčių dominikonų vienuolyno architektūros raida ir meno vertybės". Vadovas dr. Mindaugas Paknys

  Plačiau

   

  Narius Kairys

  Disertacijos tema "Posovietinės erdvės naratyvinis kinas: tarp meno ir vizualinės antropologijos". Vadovas doc. dr. Nerijus Milerius

  Monika Krikštopaitytė

  Disertacijos tema "Šiuolaikinio Lietuvos autoportreto kaitos veiksniai ir raiška". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

  Plačiau

   

  Dainius Labeckis

  Disertacijos tema "Lietuvos sodų menas kaip romantizmo raiškos erdvė". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

   

  Edita Povilaitytė-Leliugienė

  Disertacijos tema "Lietuvos architektūros paveldo tyrimai XIX–XX a.: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

  Vaida Ragėnaitė

  Disertacijos tema "Pilietinio pasipriešinimo motyvai ir jų šaltiniai Lietuvoje ir Lenkijoje XIX amžiuje: Kanuto Rusecko atvejo tyrimas". Vadovė doc. dr. Birutė Vitkauskienė

  Plačiau

   

  Dovilė Tumpytė

  Disertacijos tema "Įkūnytas menas: sąmonė kaip meno kūrinio vieta". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė