• Naujienlaiškis
  • Aukštųjų studijų fakultetas

    Martyna Bikulčiūtė

    Kūrybinio darbo tema "Priešsąmonė: tikrovės ir virtualios realybės fikcijos". Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
    Tiriamojo darbo tema "Priešsąmonė: tikrovės ir virtualios realybės fikcijos". Vadovas doc. dr. Nerijus Milerius

    Tyrimo metu siekiama diferencijuojant supančią aplinką išskirti virtualias realybes ir jų galimas sankirtas su fiziniu, taigi – apčiuopiamu, pasauliu ir tokiu būdu išnagrinėti jų poveikį žmogaus mąstymui bei vizualinei sampratai. Remiantis žmogaus mąstymo procesu ir virtualių pasaulių suvokimu būtų siekiama sukurti žmogaus galimybių ribas praplėsiančią aplinką.