• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Marius Daraškevičius (LKTI)

  Disertacijos tema "Valgomojo erdvės planavimo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pab. – XX a. pr.". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

  Verkiai. Rūmų valgomasis / Filipas Benua litografija pgl. Vasilijų Sadovnikovą / Jonas Kazimieras Vilčinskis, „Vilniaus albumas“, II serijos I sąsiuvinis, Nr. 3.

  XVIII a. paskutiniajame ketvirtyje Lietuvos didikų rezidentinių dvarų rūmuose pastebimi planavimo pokyčiai – pradedami įrengti atskiri valgomojo kambariai. Šiame architektūrologiniame valgomojo erdvės organizavimui skirtame tyrime analizuojami valgomojo kambario ir su mitybos funkcija susijusių dvaro rūmų erdvių planavimo principai, jų paskirtis, tarpusavio ryšiai, valgomojo interjero savitumas ir kaita XIX amžiuje. Tyrimo tikslas yra pažvelgti į šias transformacijas Lietuvos istorinės-socialinės raidos ir platesniame Europos modernėjimo procesų kontekstuose.

  Darbą sudaro trys skyriai. Įvadiniame skyriuje apžvelgiami modernizacijos procesai XVIII ir XIX a. Europoje ir Lietuvoje, aptariama jų įtaka dvarininkų kasdienybės ir vartojimo kultūrai. Antrajame skyriuje analizuojama laikotarpio architektūros teorija ir jos poveikis Apartament planavimo principams, gvildenamas Salle à manger planavimo ir specifiškumo klausimas. Trečiajame skyriuje pateikiamas didiko valgomojo erdvės vaizdas dvarų kasdienybės kontekste skirtingais istoriniais periodais bei maisto vartojimo–pasirengimo–tiekimo–gamybos grandinės kaita ir ją lėmusios prielaidos.

  Raktažodžiai: modernizacija, dvarai, apartamentų planavimas, valgomasis, bajorija, Lietuva, XIX a.

  Tel. +370 620 15547, el. paštas: marius@daraskevicius.lt, www.daraskevicius.lt