• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Kristė Kibildytė-Klimienė

  Kūrybinio darbo tema "Personalizacijos problema šiuolaikiniame dizaine". Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
  Tiriamojo darbo tema "Personalizacijos problema šiuolaikiniame dizaine". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

  Tyrime nagrinėjamas personalizacijos reiškinys ir jo santykis su dizaino lauku. Tikslas – atsekti ir atskleisti, kaip radikali personalizacija keičia dizaino lauką ir komunikaciją. Personalizacijos tendencija nurodo ir patvirtina šiandienos prioritetų ir vertės kategorijos kaitą. Esame patraukiami laiką taupančiomis priemonėmis (time-saving measures), kurios atitinka mūsų greitą gyvenimo tempą, ir kraštutinai personalizuotais patyrimais (uber-personalized experiences), kurie patenkina mūsų polinkį į individualumą.

  Personalizacija atspindi šiuolaikinės asmenybės ir visuomenės pokyčius. Remdamasi sociologijos ir kultūros sociologijos tyrimais siekiu nustatyti, kokie reiškiniai formuoja personalizacijos poreikį šiuolaikinėje visuomenėje ir dizaine. Šiuolaikinės asmenybės atomistinis individualizmas, emocinis kapitalizmas ir psichologijos diskurso triumfas Vakarų civilizacijoje ne tik formuoja personalizacijos poreikį, bet ir atskleidžia kompleksiškumą, įtampą ir prieštaravimus, neatskiriamus nuo personalizacijos reiškinio. Ši kontekstuali teorinė distancija padeda suformuoti kritinį požiūrį, reikalingą personalizacijos fenomeno analizei ir padeda atskleisti personalizacijos problematiką.

  Teorinę meninio tyrimo dalį papildo kūrybiniai eksperimentai, kurie virto projektu „Aporetiškas* paviršius“. Paviršiaus transformacija – sluoksniškas, atsitiktinis dėvėjimasis – tapo vizualiniuoju kodu ieškant natūralių personalizacijos procesų. Tokio paviršiaus atnaujinimas ar net atgimimo aktas atskleidžia įtampą ir prieštaravimus, neatskiriamus nuo personalizacijos reiškinio. Taip pat iliustruoja pagrindinę personalizacijos sąlygą – numatytą dialogo galimybę. Šiuo atveju – tai „kinestetinis dialogas“. Čia veikia tiesioginis fizinis potyris, fizinis mūsų pėdsakas (poveikis) materializuojamas ir keičia objektą.

  *Aporija [gr. Aporia – keblumas] – loginis keblumas, neįveikiamas prieštaravimas, sprendžiant problemą. Aporetiškas – linkęs abejoti.